Jan Wijkmark belönas med årets finaste hållbarhetspris

På Sweden Green Buildings gala i stadshuset tilldelades igår Jan Wijkmark, hållbarhetsexpert på White, priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling. Priset premierar personer som varit positiva föredömen för branschen.

Juryn motiverar priset till Jan på följande sätt: Med en tvärvetenskaplig och djup kompetens, pedagogisk talang, ödmjukhet och samarbetsvilja sprider han kunskap och skapar intresse för samt driver på arbetet med hållbar stadsutveckling både i Sverige och globalt. Vinnaren har ett stort personligt engagemang för hållbarhet och lever som han lär.

– Det känns både glädjande och hedrande att få pris av SGBC och branschen, säger Jan Wijkmark, hållbarhetsexpert på White.

Jan har jobbat på White sedan 2007 och med hållbarhetsfrågor i 20 år. Uppdragen har bestått främst i hållbarhetsprogram för stadsdelar, process- och workshopledning, miljö-och hållbarhetssamordning och utredningar.

– Hållbara stadsdelar är större, svårare och viktigare än hållbara hus, enligt Jan Wijkmark. Är inte området planerad för hållbarhet kan det äta upp vinsterna av exempelvis de lågenergihus som byggts i området, säger Jan.

Just nu arbetar han bl a med att vidareutveckla hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm samt tar fram nya verktyg för ekosystemtjänster i projektet c/o City. Tidigare har beställarna tex varit kommunerna i Sundbyberg, Uppsala och Täby. Men även utomlands – som hållbarhetsprogram för ett centralt område i Nairobi.

Jan är annars en mångsysslare inom hållbarhet och jobbar även med ekologi- och grönstrukturfrågor, är utbildad assessor i BREEAM communities samt är med och utvecklar det nya certifieringssystemet Citylab.