Invigning Kungsmadskolan, Växjö

Skolan är ett av valspurtens hetaste ämnen. Många säger sig veta vad som krävs för att få Sverige på topplistan igen – men få pratar om hur skolans fysiska miljö kan utformas för att stödja de pedagogiska ambitionerna. I veckan invigs en skola där White i ett helhetsuppdrag skapat miljöer där både elever och lärare kan få inspiration och studiero, och där skolan även blir det naturliga navet i samhället runtomkring.

Det handlar om Kungsmadsskolan i Växjö som invigs den 4 september efter omfattande nybyggnation, och som är vårt svar på kommunens önskan om en modern pedagogisk miljö med effektivare lokaler som är anpassade till dagens sätt att arbeta – och en mer välkomnande, tillgänglig skola.

Den främsta utmaningen har varit att lyfta fram Kungsmadskolans unika mix av teoretiska och praktiska utbildningar, öppna skolan utåt och hantera höga tillgänglighetskrav som del av utformningen. Lösningen blev att gå från gammaldags korridorskola till en mer kommunikativ skola, där en centralt placerad galleria tillsammans med auditorium, café och bibliotek bildar en serie mötesplatser som är skolans hjärta. De praktiska utbildningarna öppnar sig utåt mot gallerian. Biblioteket ligger i centrum, granne med de olika hantverksprogrammen.

White har arbetat integrerat med både inre gestaltning och inredning i ett sammanhängande koncept med god tillgänglighet. Dessutom har vi ritat landskapsarkitekturen runt skolan, samt ett innovativt skyltprogram för att vägleda besökaren. Det handlar om ett helhetskoncept där arkitekturen, inredningen, landskapet och skyltningen samspelar.

Öppenheten med utsikt från de övre planen skapar rymd och överblickbarhet. Materialval och utformning knyter an?till den gamla skolans robusta industrikaraktär, men på ett nytolkande sätt och med hållbarhet i fokus. Inredningen formas som färgstarka tillägg mot byggnadens lugna naturmaterial.

En ny välkomnande huvudentré vänder sig utåt och kommunicerar tydligt med staden. I uppdraget har också ingått att utforma den nya entréplatsen med ljussättning av fasaden. Nu vänder Kungsmadskolan ansiktet mot Växjö.

Som Skandinaviens största arkitektföretag har White ett gediget ”track record” inom arkitektur för skola och utbildning. Vi ritar allt från förskolor till stora, komplexa högskolor och universitetsbyggnader och arbetar från strategisk lokalplanering till att fysiskt gestalta byggnader och rum. De senaste larmrapporterna om raskt sjunkande kunskapsresultat stärker oss ytterligare i vår grundsyn, nämligen att att god arkitektur är en förutsättning för hög kvalitet på utbildningen i våra skolor. Rätt utformade och varierade miljöer kan bli en hävstång för bättre kunskapsresultat i skolan och vända utvecklingen.

För mer information:
Caroline Lindgård, arkitekt tel 040-6609355
Katarina Rasmusson, inredningsarkitekt tel 040-6609357

Kungsmadskolan, Växjö (870x1200)