Hållbart landmärke med mötet som motor

Efter semestrarna återvänder hundratals göteborgare till sina vanliga jobb – fast i en ovan och ovanlig miljö. Nämligen i det nybyggda landmärke som ger Johanneberg Science Park sin profil av hållbar idékraft med mötet som motor.

HSB Göteborgs huvudkontor med 130 medarbetare var i juni först in bland hyresgästerna i det Skanskabyggda kontoretshuset, som utgör starten på det nya samhällsbyggnadskluster som Johanneberg Science Park ska vara. Inom kort följer fler aktörer inom bygg- och samhällssektorn. Då börjar det koka på allvar i byggnaden som designats för att stimulera idékraft, kompetensutveckling och kreativt arbete.

Arkitekterna från White har tillsammans med beställaren Chalmersfastigheter tagit radikala grepp för att understryka husets roll som samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats i Västsverige.

Hela bottenvåningen består av kafé, restaurang, konferensytor och platser för umgänge. Det är inget ovanligt. Men här tas möteskonceptet flera steg längre i en ny affärsmodell, där den som vill ha en kopp kaffe eller en lunch helt enkelt är tvungen att ta sig till det gemensamma mötesplanet.

– Det är ett socialt experiment som vi byggt in i huset, förklarar Mattias Lind som är ansvarig arkitekt. Vårt uppdrag har varit att skapa miljöer som för människor samman, och då är kafékulturen oslagbar.

Kontorslokalerna består av två huskroppar på totalt 8200 kvadratmeter, som binds samman av två bryggor. De båda exteriörerna är i princip monokroma, den ena kolsvart och den andra glänsande som guld. Tillsammans med eleganta glaslösningar och spännande förskjutningar är byggnaden en stark framtidssignal i kontrast till Chalmers tunga tegeldominans.

Det stora utropstecknet interiört är greppet att låta huset självt berätta om sin tillkomst. Som besökare kan man avläsa och härleda hela byggprocessen; från spår av markarbeten via byggnadens stomkonstruktion till de sista ytskikten – med synliga kritstreck, siffror, skavmärken och liknande som uppstått under byggprocessen, och som normalt brukar kläs in eller täckas över. All betong visas som rå betong, till och med på de okaklade toaletterna.

– Det är en genomgående pedagogisk tanke att samhällsbyggarnas hus ska kunna berätta om hur ett bygge går till, förklarar Mattias Lind.

Karin Hedén på White i Göteborg har varit miljöansvarig för huset som klassas med Miljöbyggnad Guld. Huset är tätt, välisolerat och med ett minimum av köldbryggor. Lokal energiproduktion bidrar till exceptionellt låg energiförbrukning: mindre än 30 kwh/m2/år.

– Det är den största bedriften – att förena komplex form med utmanande miljölösningar och avancerad teknik. Vilket återigen bevisar att hållbar arkitektur absolut kan vara uttrycksfull, säger Mattias Lind.

Johanneberg Science Park (1116x1200)

Johanneberg Science Park (1404x1200)
Foto: Bert Leandersson