Grönt guld för White, KTH och Akademiska hus – ny campusplan vinner internationell tävling

KTH och Akademiska hus har tilldelats campusvärldens främsta utmärkelse, The International Sustainable Campus Excellence Awards, för sitt målinriktade hållbarhetsarbete. Den vinnande planen är ett strategiskt planeringsverktyg som arbetats fram av White.

”An outstanding example of excellence in sustainable campus planning and integrative design and management”, lyder juryns motivering.

– Väldigt kul och stimulerande, säger arkitekterna Linda Mattsson och Caroline Varnauskas på White. Campusplanen lägger ribban för den fortsatta utvecklingen av KTH, och det är en aha-upplevelse att upptäcka hur många hållbarhetsfrågor som rör en fastighet på den här nivån.

Varje år delar nätverket International Sustainable Campus Network, ISCN, ut pris till fyra universitet i kategorierna Building, Campus, Integration och Student Leadership. Ett femtiotal lärosäten världen över ingår i ISCN vars mål är att införliva hållbarhet i undervisning, forskning och campusutveckling.

Campusplanen är en katalysator för arbetet med att öka KTH:s attraktionskraft som ett dynamiskt lärosäte i världsklass. De redskap som utvecklats av teamet från White i Stockholm består av en masterplan med perspektivet 15-20 år och en lista med 33 konkreta projekt som ska genomföras inom fem år. KTH och Akademiska Hus är i full färd med att beta av punkt efter punkt.

Bland de närliggande projekten finns 600 nya studentbostäder, nya lokaler för Arkitekthögskolan, nytt infocenter, nya kontorslokaler samt ombyggnad av en tidigare sjukhusbyggnad. Ett nytt torg för innovativa möten med tillhörande hotell ingår också, liksom transformationen av en gammal panncentral till en ny värmecentral som utnyttjar överskottsvärme från ett stort serverrum.

Planen bygger på BREEAM Communities, världens ledande certifieringssystem för hållbara stadsdelar som säkerställer att rätt frågor adresseras. Genom att använda campus som ett Living Laboratory hoppas parterna ständigt lära mer om hållbarhet och samtidigt visa upp det pågående arbetet.

Förutom uppdraget med campusplanen för KTH är White för närvarande involverade i flera stora liknande projekt, som Campusplan för Albano i Stockholm, Campusplan för Örebro universitets tre Campus och Campusplan för Högskolan i Kristianstad.

För mer information:
Linda Mattsson, arkitekt på White i Stockholm
Tel: 070-334 97 89
es.et1516331672ihw@n1516331672osstt1516331672am.ad1516331672nil1516331672

Caroline Varnauskas, arkitekt på White i Stockholm
Tel: 0721-58 30 63
es.et1516331672ihw@s1516331672aksua1516331672nrav.1516331672enilo1516331672rac1516331672

Ladda ner högupplöst pressbild

KTH Campusplan (1920x1200)