Första steget mot framtidens sjukhus

På fredag den 15 januari invigs det första färdiga projektet i satsningen på framtidens sjukhus i Sverige. White arkitekter ligger bakom omvandlingen av Linköpings universitetssjukhus där patienterna nu får enkelrum, mer dagsljus och en trevligare miljö, samtidigt som vårdflödena effektiviseras.

Utbyggnaden omfattar ny entré, ny akutmottagning, vårdavdelningar och mottagningar, utbildningslokaler samt ny ambulanshall och helikopterplatta. Totalt omfattar projektet 600 vårdplatser, där all slutenvård kan bedrivas i enkelrum.

– Det innebär ett stort lyft för patienter och personal, samtidigt som kopplingen mellan sjukhus, utbildning och forskning nu blir ännu starkare än tidigare, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White där ett team av arkitekter och ingenjörer från Whites kontor i Stockholm och Linköping projekterat de nya byggnaderna.

Satsningen från regionen är stor och långsiktig. White står bakom den masterplan för hela sjukhusområdet som ligger till grund för omvandlingen. När den togs fram under 2009-2010 visades möjligheter att komplettera med nya byggnader i centrala lägen för bättre flöden och samband mellan verksamheter. Första steget i planen är nu genomförd.

Tillgängligheten på sjukhusområdet har också förbättrats genom att akutmottagningen har flyttats till den västra sidan, med egen tillfartsgata som förbättrar effektivitet och säkerhet. Det i sin tur har möjliggjort en utveckling av området till en attraktiv, central stadsdel.

– Denna förändring är nog det linköpingsborna kommer att märka mest, eftersom det är så många som passerar genom området varje dag. När entrégatan och det stora torget framför den nya entrén är klara blir det betydligt enklare och trevligare att röra sig igenom den nya stadsdelen.

Tidigare saknades en central plats i sjukhuset. White har skapat en stor ljusgård i anslutning till den nya norra entrén, ett nav i sjukhuset för både patienter, anhöriga, personal och besökare. Tillsammans med satsningen på konst bildar entrén och ljusgården en attraktiv helhet, som också tydligt visar hur man rör sig vidare in i sjukhuset. I anslutning till entréhallen finns också nya utbildningslokaler för Hälsouniversitetet. Härifrån når man också sjukhusets samlade mottagningar i de två understa planen.

De V-formade pelarna är ett nytt signum för sjukhuset. De ger konstruktiv stabilitet åt byggnaderna, samtidigt som de ger karaktär.

Projektet omfattar utbyggnader på totalt ca 65 000 kvm BTA.

Byggnadsintegrerad konst i ljusgården av Sophie Tottie (golv och hisstorn) samt David Taylor (tak).

För mer information:
Linda Mattsson, ansvarig arkitekt, tel 08-4022562, *protected email*

Framtidens US, Linköping