En plats att mötas – så blir nya regeringskvarteret i Oslo

White arkitekter, Alliance Arkitekter och Sweco presenterar idag sitt förslag för Regeringskvartalet i Oslo.

Oslo har nu en unik möjlighet att förnya sig. Det nya regeringskvarteret öppnar upp centrala Oslo och kopplar samman staden från öst till väst. Team Whites förslag för det nya regeringskvarteret gör att avståndet från Youngstorget till Tingshuset upplevs på ett helt nytt sätt.

Mer demokrati och mer öppenhet är och kommer att vara viktigt för Norge i framtiden. Istället för att vara en barriär i staden blir regeringskvarteret en del av den, och Hospitalgatan blir en stadsgata med butiker, kaféer och gallerier.

Team White presenterar ett förslag med tät och kompakt bebyggelsestruktur, där Høyblokka fortfarande är den högsta byggnaden. Passagen genom Høyblokka blir en del av ett nätverk av olika stadsrum som många människor och anställda i regeringskvarteren får glädje och nytta av.

Regeringskvarterets medarbetare kommer att sitta nära varandra och får många möjligheter att mötas, både inom och utanför departementsbyggnaderna.

Kvarteren runt regeringskansliet får en annan identitet än den omgivande staden. Atmosfären i regeringskvarteret ska upplevas annorlunda, utan att kontakten med staden eller möjligheten att orientera sig tappas bort. De inre stadsområdena i regeringskvarteret är utrymmen avsedda för fler direkta möten mellan människor.

Det nordiska mellanrummet med dess mångfald finns representerad här; från de stora torgen Youngstorget och Johan Nygaardsvoldsplass, de intimare platserna Minnestedet och Høyesteretts Plass, den gröna Bibliotekparken till de dramatiska mindre gränderna.
Stadslivet i Oslo får en ny dimension och Regeringskvartalet blir en ny mötesplats i centrum. #RKVbyliv

Förslaget ställs ut i paviljongen vid Høyblokken som håller öppet för allmänheten från och med 13 april och fyra veckor framåt. Läs mer.

Kontakt:
Jenny Mäki, arkitekt och ansvarig för Whites kontor i Oslo
Tel: +47 917 42 486
es.et1519397111ihw@i1519397111kam.y1519397111nnej1519397111

Sara Grahn, ansvarig arkitekt på White i Stockholm
Tel: 070-591 25 37
es.et1519397111ihw@n1519397111harg.1519397111aras1519397111

Pressbilder: White View
Regeringskvartalet, Oslo (1920x1200)

Regeringskvartalet, Oslo (917x1200)

Regeringskvartalet, Oslo (1800x1200)