Dress code: gummistövlar

Sveriges satsning på naturum som inkörsport till landets förnämsta naturupplevelser är en massiv investering i turism, folkhälsa och naturvård. Men det är också den största offentliga beställningen av kvalificerad arkitektur i vår tid, fullt jämförbar med norska vägverkets designade utsiktsplatser som gett eko över världen.
– Våra svenska naturum är attraktioner i mycket hög internationell klass, säger arkitekterna Mattias Lind och Ulla Antonsson på White som ligger bakom 7 av de 9 naturum som skapats under det senaste decenniet.

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset är en av höjdpunkterna på Whites växande lista av naturum, och mot slutet av året är det dags även för naturum Kosterhavet att slå upp portarna. Båda är resultat av arkitekttävlingar i regi av Sveriges Arkitekter, men då både Statens fastighetsverk och Naturvårdsverket valt att byta plats för projekten har de utformats efter helt nya förutsättningar än de som gällde vid tävlingstillfällena.

– Att arbeta med naturum innebär att vi måste vara flexibla och lyhörda både för beställarens villkor och för naturens varierande förutsättningar, säger Ulla Antonsson.

Whites arbete med ”arkitektur med naturen som uppdragsgivare” är internationellt uppmärksammat, inte minst genom boken ”White / Green” som gavs ut av det brittiska förlaget Laurence King Publishing förra året. Att kalla Mattias och Ulla för svenska mästare i naturarkitektur är alltså ingen överdrift, även om de själva värjer sig mot den sortens förenklade beskrivning.

Rejäla stövlar och friluftskläder är normal ”dress code” för Mattias och Ulla som tillsammans ligger bakom uppskattade naturum som Store Mosse i Småland och Höga Kusten i Ångermanland. I samarbete med designbyrån Happy F&B skapade de även det vinnande förslaget till nytt identitetsprogram för Sveriges nationalparker.

I de flesta fall står naturum i ensamt majestät, men i arbetet med Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset har Mattias och Ulla haft att förhålla sig till att närmaste grannen Läckö slott utgör ett stycke imponerande svensk arkitekturhistoria. Att tävla med den var utslutet, ett samspel det enda rimliga. Naturums uttryck kombinerar slottets barocka formspråk och Vänernaturens skira vass och råa drivved.

– Vi har strävat efter att sammanföra platsens kulturella särdrag med dess unika naturvärden, säger Mattias Lind. Det har varit ett mycket speciellt uppdrag. Nu ska det bli spännande att få ta del av besökarnas reaktioner och synpunkter, inte minst Kronprinsessan Victorias.

För information:
Ulla Antonsson, tel 0705-593702
Mattias Lind, tel 0703-424502