Cirkus nya scen blir ett landmärke på Djurgården

15 oktober är det premiär på den första föreställningen på Cirkus nya scen, Skandiascenen. Bredvid den klassiska byggnaden från 1892 står nu en modern scen som är ritad av White. Den nya byggnaden som delvis är insprängd i Skansenberget blir ett landmärke på södra Djurgården.

Skandiascenen rymmer en scen och en salong med 800 sittplatser, samt nya foajéutrymmen. Byggnaden har en fasad av rostfritt stål som är monterad i ett fiskfjällsliknande mönster. Mönstret och den sidenmatta ytan skapar ett glimmer som andas fest och evenemang på ett sofistikerat sätt. Tillbyggnaden länkas samman med det befintliga Cirkus genom en glasad entrébyggnad som har en avancerad bärande konstruktion med balkar och pelare av glas.

– Tillbyggnaden är medvetet gestaltad med en avvikande form gentemot den befintliga byggnaden. Vår idé var att skapa en byggnad med ett självständigt uttryck. Som besökare ser du tydligt vilken byggnad som tillhör vilken tid, säger Anders Arfvidsson, ansvarig arkitekt på White.

Den nya byggnaden har en rund form som knyter an till cirkustraditionen och det befintliga Cirkus runda tak. Samtidigt är kontrasten skarp mellan det moderna husets runda metallfasad och den gamla kulturhistoriska huvudbyggnaden i tegel. Den runda formen skapar en dynamik och en känsla av rörelse som besökare märker när de passerar Hazeliusbacken.

– Vår största utmaning var den extremt begränsade tomten. Vi fick verkligen använda ett skohorn för att passa in huset mellan de befintliga byggnaderna. Lösningen blev att vi ritade en stor del av huset under mark och att vi skapade foajéer i två plan, säger Anders Arfvidsson, ansvarig arkitekt på White.

I foajén till den nya scenen finns 3 barer och en 17 meter lång sittbänk som är ritad specifikt för byggnaden. Själva scenen är lika intim som det klassiska Cirkus. Salongen är färgsatt med en röd kulör i olika nyanser som traditionella teatersalonger. I nivåskillnaden mellan Hazeliusbacken och den nya markytan framför den nya byggnaden skapas en entréplats som kan användas för en uteservering sommartid.

Golvet i byggnaden och marken på entrétorget består av natursten från Sverige, vilket valdes för att det är ett robust och långsiktigt hållbart material, och för att korta transporterna av byggmaterial.

Skandiascenen på Cirkus är en del av den så kallade Evenemangsparken på Djurgården som årligen lockar omkring tio miljoner besökare till bland annat Gröna Lund, Vasamuseet och Abbamuseet.

Pressbilder

Cirkus, Stockholm (1792x1200)