Chalmers arkitekter och ingenjörer i nytt gemensamt hem

Fredagen den 15 september invigs nya Samhällsbyggnadshuset på Chalmers. Här ska framtidens blivande arkitekter och ingenjörer mötas i fräscha och effektiva lokaler, designade av White för gränslöst samarbete.

Nya Samhällsbyggnadshuset Chalmers

Målet har varit att skapa ”ett för Sverige unikt samhällsbyggnadskluster”. Arkitektarbetet har letts av Ulla Antonsson på White i Göteborg, som tidigare ansvarat för den prisbelönta tillbyggnaden av Konserthuset, omvandlingen av Landsarkivet och senast tillbyggnaden av Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Invigningen innebär även att en cirkel sluts för Ulla personligen. Redan 1973 kom hon till Chalmers som arkitektstudent. Sedan kom hon tillbaka som lärare för nya studenter. 2002 utsågs hon till adjungerad professor i arkitektur – och nu har hon alltså varit ansvarig arkitekt för den stora ombyggnaden.

– Det är klart att det varit hedrande och speciellt att få rita om sin gamla arkitektskola. Alla som jobbat i projektet har en personlig relation till skolan. Det har varit en stor fördel, säger Ulla Antonsson som vid sin sida haft sin arkitektkollega Viktor Göthe, som kom in i projektet bara tre dagar efter sin examen från Chalmers.

Sammanslagningen av de tidigare enskilda institutionerna arkitektur respektive bygg- och miljöteknik beslutades av Chalmers ledning 2016. Då hade omvandlingen av Helge Zimdals originalbyggnad redan inletts, och arkitekterna fick nya förutsättningar för sitt fortsatta arbete. Än större fokus riktades mot att underlätta samspelet mellan institutionerna och stimulera till fysiska möten mellan lärare, forskare och studenter.

Resultatet är en attraktiv akademisk miljö med många både formella och informella mötesplatser. Det centrala kaféet, ett nytt bibliotek, samlade ritsalsplan och integrerade lunch- och studieplatser är exempel på arkitekternas strävan att stimulera kreativitet och skaparglädje.

Zimdals hus från 1968 är fina och gedigna, men rent tekniskt har tiden sprungit ifrån dem. Arkitekterna från White har ”brottat ner” byggnadens statiska och slutna form för att skapa större rörlighet och därmed modernare arbetssätt. Flexiblitet, ändringsbara lösningar och robusta miljöer är bärande ingredienser i receptet, liksom att det alltid ska vara lätt att hitta rätt.

Entréplanet är där människor möts. Här ligger biblioteket, verkstaden, ateljén och caféet grupperade runt ljusgården, husets nav där dagsljuset nu flödar fritt från det pyramidformade glastaket och där tidigare slutna väggar öppnats upp. Med bättre akustik och klimat är detta husets sociala hjärta, närmast sammansmält med det stora caféet dit alla är välkomna att fika, köpa lunch eller äta lunchlåda.

Nya Samhällsbyggnadshuset Chalmers

Det gamla instängda biblioteket har flyttats till paradläge längs västfasaden och omvandlats till ett bibliotek, den akademiska miljöns skyltfönster för bildning och kunskap. Bibliotek och studieplatser kompletteras med Kunskapstrappan, ett multifunktionellt rum för både umgänge, presentationer och sammankomster. Helheten är en stor studiehall, befolkad närmast dygnet runt.

Samtliga ytor ska kunna användas för många olika syften, och flyta ihop snarare än delas upp. Samma pragmatiska filosofi återkommer i valet av ett primärt material: obehandlad furu som tål hårda tag och vassa spikar utan att förlora sin värme. Det robusta är särskilt tydligt i källaren – förr mörk, ogästvänlig och outnyttjad – som gjorts ljus och inbjudande genom att delar av bjälklagen öppnats upp. Här dominerar råa betongytor med mycket verkstad, helt utan krusiduller.

Plan 2-4 är flexibelt utformade och rymmer ritsalar för kandidatutbildningen samt institutionernas kontorsarbetsplatser. Lokalerna är ljusa och yteffektiva och kan enkelt ändras vid behov. Femte och översta planet är vinden med sluttande tak och synliga balkar, nu ombyggt för att härbärgera masterstudenter, exjobbare och personalens lunchrum.

White har arbetat på uppdrag av Akademiska Hus, som investerat ungefär 360 miljoner kronor i projektet. Hållbarhetsmålet är att nå Miljöbyggnad Silver, vilket är en stor teknisk utmaning i en gammal byggnad.

För mer information:
Ulla Antonsson, arkitekt White, tel 031-608765

För högupplösta bilder, besök vårt pressrum på Mynewsdesk