Arkitektur för att hjälpa cancerpatienter

Onsdagen den 8 maj inviger Skånes universitetssjukhus i Lund en ny byggnad för strålbehandling av cancerpatienter. White har ritat ett hus som ska ge hopp till svårt sjuka patienter. Istället för att placera strålbehandlingen under marken som man traditionellt har gjort, får patienterna behandling ovan jord i en ljus byggnad med en iögonfallande glasfasad i blått, grönt och rött, där den röda färgen knyter an till de närliggande tegelbyggnaderna.

Universitetssjukhusets nya byggnad för strålbehandling inrymmer mottagning, diagnostik och sex behandlingsrum. Traditionellt har strålbehandling placerats under jord av säkerhetsskäl, men i Lund valde arkitekterna att placera behandlingen ovan jord för att patienterna ska slippa behandlingsrum som ligger under marken. Samtidigt underlättar placeringen när sjukhuset ska byta strålapparaturen, vilket görs relativt ofta.

– Vi har strävat efter att skapa en miljö som ger cancerpatienterna hopp. En utmaning för oss arkitekter var att rita en vårdbyggnad som känns ljus, eftersom huset innehåller många slutna rum. Lösningen är att många av rummen har glasväggar mot korridorerna och att ljusgårdar för in mer dagsljus i byggnaden. I behandlingsrummen har vi placerat ljuskonstverk i taket som patienterna kan titta på, säger Lena Brand, arkitekt på White.

För att lösa strålningsskyddet är korridorerna byggda i labyrintform med strålskydd i form av järnmalmsbetong etappvis utefter vägen. Byggnadens betongfasader är klädda i en mosaik av skimrande glas i olika nyanser för att skapa känslan av lätthet. En glashall vid huvudentrén länkar samman det befintliga huset som rymmer onkologen, med den nya byggnaden.

I arbetsgruppen som har ritat den nya byggnaden finns det något så ovanligt som en arkitekt som också är utbildad läkare. Ulrika Connheim vid White gör just nu sin AT-tjänst i NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen.

– Vi har haft en referensgrupp från beställaren som har lämnat synpunkter under arbetet. Men självklart har jag kunnat bidra med insikter om hur det är att arbeta på ett sjukhus, bland annat när det gäller den vardagliga logistiken på en klinik. Arkitekturen ska bidra både till att personalen får bra arbetsförhållanden, och samtidigt underlätta för patienterna att bli friska, säger Ulrika Connheim, AT-läkare i NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen, och arkitekt vid White.

Fakta om SUS nya byggnad för strålbehandling:
Kund: Regionservice, Region Skånes stöd- och serviceförvaltning
Storlek/yta: 10 700 m²
Energiförbrukning: 81 kWh/m²/år

Pressbild:
http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder

För mer information:

Lena Brand, arkitekt, White
040-660 93 35
es.et1516331932ihw@d1516331932narb.1516331932anel1516331932

Matti Kataja, kommunikationschef, White
072-158 32 68
es.et1516331932ihw@a1516331932jatak1516331932.itta1516331932m1516331932

Strålbehandlingsbyggnaden, Lund (1920x1200)