Anna-Johanna Klasander ny utvecklingschef på White

Förankringen i forskning och kunskapsutveckling är en viktig del av Whites framgångar sedan årtionden tillbaka. Nu lägger vi in ytterligare en växel med Anna-Johanna Klasander som ny utvecklingschef och Malin Zimm som branschens första omvärldsanalytiker

– Målet är att fördjupat utvecklingsarbete ska ge tydliga avtryck i våra projekt, säger Monica von Schmalensee, VD på White.

Den interna FoU-verksamhet som i White kallas Kunskapsbygget bottnar i den undersökande nyfikenhet som ända sedan starten 1951 har präglat kontorets grundsyn. Ju mer vi kan om världen och livet, desto bättre arkitektur kan vi leverera.

Nu förstärker vi Kunskapsbygget med en ny organisation. Malin Zimm får rollen som omvärldsanalytiker, en ny och branschunik befattning med dubbelriktad verkan: utåt med ansvar för att sprida vårt praktikbaserade utvecklingsarbete, inåt genom att inspirera vår dagliga verksamhet med omvärldsanalyser och spaningar mot framtiden. Malin är sedan 2010 doktor i arkitektur och har även varit verksam som skribent, lärare, arkitekturkritiker och föreläsare.

Samtidigt tar Anna-Johanna Klasander över rollen som forsknings- och utvecklingschef med ansvar för att leda Kunskapsbygget och det strategiska arbetet med vår praktikbaserade forskning, våra nätverk, utvecklingsmiljöer, industridoktorander och White Research Lab. Anna-Johanna är forskarutbildad arkitekt och sedan 2014 professor of the practice och på halvtid chef för avdelningen Stadsbyggnad på Chalmers.

Som ytterligare förstärkning av ledningsgruppen inom Kunskapsbygget ingår även numera Jonas Runberger. Han är ansvarig för Dsearch som är en utvecklingsmiljö inom White med fokus på implementeringen av computational design i verksamheten. Jonas Runberger är även adjungerad professor på Arkitekturskolan KTH. I ledningsgruppen ingår fortsatt Johan Dahlberg som forskningskoordinator och Camilla Lystrand som nätverkskoordinator och projektledare.

För mer info:
Anna-Johanna Klasander, tel 031-608708

Högupplöst pressbild