Akademiska sjukhusets nya läkpark hjälper sjuka barn

Torsdagen den 30 augusti invigs Akademiska barnsjukhusets nya lekpark, ”Läkparken” i Uppsala. Här får barn och ungdomar från noll till arton år, som ligger inne för operation eller behandling, en plats där de kan leka och läka i en säker utemiljö. Projektet startades av Akademiska sjukhusets Barnfond 2004.

– Ända sedan fonden startade har idén om att kunna rusta upp den befintliga gården och utveckla den till en härlig trädgård för de sjuka barnen funnits. Nu finns den äntligen på plats och barnen kan leka, gunga, springa, vila, pyssla, gräva i sandlådan, spela basket och läsa. Helt enkelt det barn och ungdomar gör ute, säger Martin Ehn Hillberg, landskapsarkitekt på White och ansvarig för projektet.

Gårdens olika funktioner har tagits fram genom samtal med sjukhusets personal som varit mycket engagerade i arbetet. En av anledningarna till att parken kommit på plats är forskning inom miljöpsykologi som visar att barns hälsa påverkas positivt av lek i gröna utemiljöer, både psykiskt och fysiskt. Parkens delar har fått olika funktioner för att tillfredsställa de olika behoven hos barnen. Bland annat finns det platser med skugga som skapats med hjälp av en pergola och flyttbara parasoller. Parkens planteringar både ramar in och skärmar av, men är också till för att stimulera fantasin och sinnena. Barnen ska kunna känna på blad, smaka på bär och se årstiderna växla.

Läkparken har till och med utformats så att även de barn som inte kan vistas ute på grund av infektionsrisk ska kunna leka i parken. Ett uterum med stora fönster har byggts med hänsyn till just dem.

– Eftersom barnen på sjukhuset är i så skilda åldrar och med helt olika förutsättningar har tillgänglighet varit ett ledord under hela arbetet. Utelek ska stimulera fantasin och ge möjlighet att vara både för sig själv och med andra, få utlopp för aggressivitet och ge möjlighet till avkoppling. Att skapa en park som tillgodoser dessa olika behov har varit en utmaning vi anser oss ha lyckats med, säger Martin Ehn Hillberg.

För information:
Martin Ehn Hillberg, tel 018-18 38 17

För bild:
http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder