2011 nytt rekordår för White

2011 går till historien som ett av de bästa åren i Whites historia, med en omsättningsökning på hela 48 procent jämfört med året innan. För de snart 700 medarbetarna firas framgångarna med två intensiva dagar i Öresundsregionen.

– När vi gick in i 2011 fanns en oro och många frågetecken kring finanskrisens effekter. Trots det lyckades vi öka vår omsättning både i Sverige och Danmark, konstaterar VD Monica von Schmalensee. Ökad volym, större beläggning och högre debiteringsgrad har gett ett mycket bra resultat.

Vårdprojekten inom White svarar för en stor del av den totala omsättningen på 734 MSEK (jämfört med 503 MSEK år 2010). Resultatet efter finansiella poster blev 38,6 MSEK, varav 19,2 delas ut till aktieägarna i moderbolaget White Intressenter AB.

– När vi gick in i 2011 fanns en oro och många frågetecken kring finanskrisens effekter. Trots det lyckades vi öka vår omsättning både i Sverige och Danmark, konstaterar VD Monica von Schmalensee. Ökad volym, större beläggning och högre debiteringsgrad har gett ett mycket bra resultat.

– Vår strategi är att fortsätta investera tungt i forskning och utveckling. Det är den höga kunskapsnivån som fört oss hit, och den förblir vår viktigaste tillgång för framtiden, säger Monica von Schmalensee som framhåller företagets storlek som en av framgångsfaktor. Vi har aldrig varit så många medarbetare som idag. Men storleken är inget självändamål utan en förutsättning för att vara ledande och leverera de bästa lösningarna för våra kunder. Det krävs forskning och utveckling för att vässa arkitekturen, men också för att locka de bästa medarbetarna till oss.

Monica framhåller också hur Whites särställning gör att man bjuds in till de mest prestigefyllda tävlingarna och till sammanhangen där den kvalificerade debatten om framtiden förs.

Whitedagarna är den årliga sammandragningen av medarbetare från de elva kontoren i Sverige och Danmark. 20-21 april möts man först i den nya Malmömässan där professorn i intellektuellt kapital Leif Edvinsson är key note speaker. Här genomförs också årsstämman innan det är dags för tio olika utflykter för att studera nyskapande arkitektur i regionen. På eftermiddagen samlas man i Köpenhamn, och mot kvällen blir det båtresa till Christiania som bjuder på sin egen kulturfestival.

För information:
Monica von Schmalensee, vd, tel 08-402 25 84