Press

VD på White blir rådgivare i arkitekturfrågor till Londons borgmästare

11 juli, 2017

Monica von Schmalensee, vd på White, är från september 2017 rådgivare till Londons borgmästare, Sadiq Khan. Gruppen rådgivare som utsetts i ”Mayor´s Design Advocate Group” representerar högsta expertis inom arkitektur och stadsbyggnad.

Borgmästarens Design Advocates ska stödja borgmästaren och hans team i stadsutvecklingsinitiavtivet ”Good Growth Agenda” i strävan efter ett ”City for all Londoners”.

– I ett politiskt klimat där det offentliga ansvaret minskar behöver vi, mer än någonsin, tillhandahålla offentliga platser som stärker demokratin och som kännetecknas av tillgänglighet och samhällsbyggande verksamhet. Det offentliga rummet är en grund för demokrati, hälsa och välbefinnande och jag vill vidareutveckla ambitionen att ge Londonmedborgare tillgång till dessa kvaliteter och att de är integrerade i vardagslivet, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Monica blev förra året utsedd till ”Årets samhällsbyggare 2016” i Sverige. Sedan 2015 har White kontor i London.

Monica_vonSchmalensee_7333

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 11 juli, 2017

Läs hela

White utvecklar Tullhusplatsen i Stockholm

5 juli, 2017

Från och med i höst kommer White arbeta med Tullhusplatsen och Östra Hagastaden i Stockholm tillsammans med Erik Andersson och Structor. Tilldelning skedde efter parallellt uppdrag där tre team deltog (Nivå/Rundqvist, Landskapslaget och White tillsammans med Erik Andersson Arkitektbyrå AB och Structor AB).

I omdömet beskrivs Whites förslag som robust och flexibelt med en stark och säker formkänsla. Vi har arbetat med att stärka kopplingarna mellan Nationalstadsparken och staden samt att skapa en plats som tar fasta på platsens historiska användning och utförande. Tullhusplatsen är och har länge varit den norra entrén till staden. Nu växer Stockholm och Solna ihop och Tullhusplatsen blir en del av staden istället för en plats utanför den.

Med avstamp i den historiska användningen ser vi Tullhusplatsen som en livfull plats där många passerar med olika transportmedel. Men det kommer även bli en viktig plats för aktivitet och vistelse. Vi hanterar miljömässiga utmaningar genom bullerreducerande åtgärder och omhändertagande av dagvatten som möjliggör rening och kommer vegetationen på plats till godo.

En bro med ett lätt och elegant uttryck kopplar samma stadsdelar i öst-västlig riktning och skapar samtidigt en ny plats med utblickar mot Brunnsviken och in mot staden.

Vi ser fram emot att tillsammans med stadens projektorganisation utveckla förslaget vidare och att fortsätta arbeta i ett sammansvetsat och engagerat team under de kommande åren.

Hagastaden torget 170616 DH White

Kontaktperson: Gustav Jarlöv, White, 018-183816

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 5 juli, 2017

Läs hela

White vinner tävlingen om Karlstads stationsområde

20 juni, 2017

Karlstads stationsområde ska utvecklas till en attraktiv knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande, samtidigt som den omkringliggande stadsbebyggelsen ska binda samman nuvarande centrum med området söder om järnvägen. Med förslaget ”Resa Gata Stad” vann White projekttävlingen arrangerad av Karlstads kommun och kommer nu att arbeta vidare med uppdraget.

– Grunden i vårt förslag är att integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö, säger Gunnar Stomrud, som tillsammans med teamet på White och Trivector ser fram emot att utveckla förslaget vidare.

Det vinnande förslaget har tagits fram i nära samarbete och tillsammans har företagen bred kompetens och erfarenhet inom både stadsbyggnad, landskapsarkitektur, offentlig byggnadsarkitektur och trafikplanering.

Ur juryns utlåtande:
Förslaget Resa Gata Stad bygger på en välgjord analys, där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav i fortsatt utbyggnad, och ges en central plats i kommande stadsstruktur.

I Whites förslag utvecklas området kring centralstationen och längs Hamngatan till en levande och välkomnande stadsfront och blir en central del i Karlstad. Genom att integrera stationsområdet som en del av gatan och den omgivande staden bildar centralstationen och resecentrum pusselbitar som tillsammans kopplar samman Karlstad från norr till söder, från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten.Karlstads vision är att centralstationen och området runt omkring ska vara en trivsam, välkomnande och trygg plats där människor vill mötas. Samtidigt ska det bli en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten mellan tåg, buss, bil, cykel och gång, där hög tillgänglighet till plattformar är en väsentlig del. Det ska finnas en säker och bekväm passage för både gående och cyklister mellan stadscentrum, stationsområdet och stadsdelarna söder om järnvägen som vetter mot Vänern. Utvecklingen av stationsområdet är en viktig del i målet om att brygga över och läka samman Karlstad till en helhet.

Läs mer om förslaget och arkitekttävlingen på Karlstads kommuns hemsida.

För mer information:
Gunnar Stomrud, arkitekt och partner på White, 031-60 86 49

Karlstad stationsområde

Publicerad: 20 juni, 2017

Läs hela

Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt

15 juni, 2017

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Södertörnsmodellen ska bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och som är i samklang med ekosystemet.

– Det är mycket glädjande att Vinnova har gett bidrag till denna viktiga hållbarhetssatsning. Hållbar utveckling som grund för beslut i kommuners processer ger långsiktig lönsamhet. Då blir inte hållbarhetsfrågorna ett sidospår och alla tjänar på det, samhälle, individer, företag och miljön. Våra samverkansprocesser och kunskapshöjande verktyg kommer att kunna spela en central roll för de städer och kommuner som vill uppnå hållbar stadsutveckling framöver, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och projektledare för Södertörnsmodellen.

Grunden i Södertörnsmodellen är samverkan, medborgardialog och beslutsfattande baserat på kunskap för att främja värdeskapande, medskapande och kunskapsdriven stadsutveckling genom privat-offentlig samverkan. Med modellens hjälp lyfts frågeställningar där en eller flera kommuner har intresse av att utveckla nya lösningar för hållbar stadsutveckling. – Modellen är ett integrerat koncept för hållbar stadsutveckling som tar fasta på verkliga utmaningar. Nu möjliggörs en vidareutveckling och spridning av Södertörnsmodellen som kan få stor betydelse för utvecklingen av framtidens städer. Det kan också ge konkret vägledning för alla de svenska kommuner som i dag står inför avgörande beslut, exempelvis vad gäller bostadsbyggande och integration, säger Berit Balfors, professor KTH och projektkoordinator för Södertörnsmodellen.

De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö.

Kontakt: Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och projektledare, tel 070-6101447.

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 15 juni, 2017

Läs hela

NKS-projektet vinner European Healthcare Design Awards

14 juni, 2017

Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna ritade av White Tengbom Team har vunnit kategorin Future Healthcare Design category på European Healthcare Design Awards.

WTT_NKS5

Priset delas ut av Architects for Health och SALUS Global Knowledge Exchange och har som uttalat mål att lyfta “ett framtida sjukvårdsprojekt med potential att nå exceptionella resultat gällande översiktsplan, placemaking, hälsa och hållbarhet”.

Ledord för projektet har hela tiden varit ”patienten alltid först”. All planering och utformning har utgått från patientens säkerhet, integritet och komfort. Sjukhuset byggs för att fungera i upp emot hundra år och White Tengbom Team har därför planerat anläggningen med stor generalitet, hög kvalitet och flexibilitet. Det är ett av Europas största och mest avancerade byggnadsprojekt, Sveriges mest komplexa BIM–projekt, det första sjukhuset att miljöcertifieras enligt svensk och internationell standard och även hjärtat i den helt nya stadsdelen Hagastaden som växer fram mellan Stockholm och Solna.

White Tengbgom Team bildades 2010 för att möta de arkitektoniska utmaningarna för Nya Karolinska Solna-projektet. Det är ett projektspecifikt bolag, där två av Sveriges största arkitektkontor, White och Tengbom, jobbar tillsammans för att utforma sjukhuset.

Publicerad: 14 juni, 2017

Läs hela

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

17 maj, 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

-Det har varit en lång och utmanande process som vi har älskat hela vägen. Vi har framhävt nationalparkens karaktär både i valet av material och design. Med den nya entrén kommer besökarna att komma längre ut i naturen och kunna ta in mer av den spektakulära blockterräng som Tiveden är, säger Martin Ehn Hillberg, ansvarig landskapsarkitekt på White.

I samband med invigningen utvidgas även nationalparken, och totalt kommer Tivedens nationalpark att få tre nya entréer. Arbetet med dessa påbörjades 2008 i samband med att Naturvårdsverket fastslog att samtliga nationalparker ska samlas under en gemensam identitet. Den nya huvudentrén, som är centralt belägen i nationalparken, utgörs av en service- och informationsdel, utsiktsplattformar och gångbroar som alla är byggda i kraftiga dimensioner av obehandlat trä. Tanken är att materialet ska åldras i samma takt som den kringliggande naturen. Nybyggnationen och parkeringen har anpassats helt till områden som redan var påverkade av den tidigare entrén

-Som arkitekt har vi haft en väldigt spännande uppgift i det här projektet. Med försiktiga fotsteg har vi arbetat oss ut i naturen för nya utsiktsplattformar. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats få ut maximalt av platsen med minimalt ingrepp i naturen. Vi har till och med lyckats återställa en del av naturen som tidigare användes till parkering. Med hjälp av en naturlig fröbank kommer den att växa upp tillsammans med övriga naturen, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White.

Varje år besöker ca 100 000 personer Tivedens nationalpark, som ligger i ett av de få kvarvarande skogsbältena i södra Sverige. Skogsbältet bryts upp av sjöar och öppnare jordbruksbygder mot Vättern. Parken inrättades 1983 i syfte att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i oförändrat skick.

För mer info:
Martin Ehn Hillberg, ansvarig landskapsarkitekt, tel 018-183817
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt, 018-183857

kap 8_tiveden_PeterNilsson2

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 17 maj, 2017

Läs hela

White ökar sin omsättning och sänker sin klimatpåverkan

11 maj, 2017

White arkitekter fortsatte att växa starkt även under 2016. Omsättningen ökade med 8 procent till 892 MSEK och under året fick White 147 nya medarbetare. Antalet anställda uppgår i dag till 916.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår före och efter stiftelseavsättningar till 76,3 MSEK respektive 60,3 MSEK. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9 respektive 7 procent. Rörelseresultatet är också en ökning med 28 procent jämfört med 2015 (47 MSEK). White har under 2016 haft ett fortsatt stort fokus på vidareutveckling av både verksamhet och personalkompetens, av den omsättningen återinvesterades 10 procent i forskning och utveckling.

-Fjolåret präglades av en osäkerhet på ett politiskt plan, men övriga samhällets beslutsamhet för att ta tag i hållbarhetsfrågan resulterade i ett mycket bra 2016 för oss. Detta speglar det värdefulla jobb vi gör på White, och att förståelsen för arkitektens roll i den hållbara omställningen ökar, säger Monica von Schmalensee, vd.

Av Whites över 900 medarbetare är 122 även partners, och ytterligare 494 är aktieägare i företaget och får del av vinsten via aktieutdelning. De senaste två åren har White minskat koldioxidutsläppen per anställd med 62 procent, till exempel genom att bara köpa grön el och endast servera vegetarisk mat.

Bokslutet klubbades i Göteborg den 5 maj under den årliga Whitedagen, dit samtliga medarbetare från de 16 kontoren i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien är inbjudna. Temat för årets Whitedag var Kulturens kraft och rummets roll. På Esperantoplatsen satte artisten Navid Modiri upp en installation för att uppmuntra till nya platser för möten i den offentliga miljön.

 –När samhället genomgår snabba förändringar måste vi förstå och värna om hur kulturen formar vårt samhälle. White jobbar för mer inkludering och kultur har alltid varit en enande kraft i samhället. Kulturen är en förutsättning för en levande demokrati och det är också därför vi på White lägger ett stort fokus just där, säger Monica von Schmalensee.

Läs hela års- och hållbarhetsrapporten för 2016 på http://en.white.se/white2016/.

170504-white-wd-015

Publicerad: 11 maj, 2017

Läs hela

Vinnaren i tävlingen “Opportunity Space” utsedd

4 maj, 2017

Folkets House är namnet på det vinnande bidraget i Van Alen Institutes designtävling Opportunity Space. Syftet med tävlingen har varit att designa en tillfällig aktivitetsplats för att uppmärksamma Malmö stads insatser som rör utbildning, jobb och sociala aktiviteter och att föra samman nya och etablerade Malmöbor.

Folkets House har en parasolliknande konstruktion som förvandlas till en ljusinstallation kvällstid. Installationen kommer att finnas i Enskifteshagen under sommaren och vara öppen för alla Malmöbor.

Tävlingen organiserades av Van Alen Institute i samarbete med White Arkitekter, Malmö stad Sveriges Arkitekter och Individuell Människohjälp. Det är den första i en serie s k ”Flash Competitions”, designtävlingar för multidisciplinära team av designers och andra experter, vars bidrag kan medverka till att lösa viktiga sociala utmaningar och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

White är stolta över att vara en del av detta samarbete. Genom att organisera denna tävling för att aktivera engagemang hoppas White kunna vara med och hjälpa till att lösa sociala utmaningar.

– Juryn hade ett mycket givande arbete i att diskutera och utvärdera alla fantastiska tävlingsbidrag. Det vinnande förslaget ’Folkets House’ lyckas kombinera värdighet och platsskapande, två av de resultat Opportunity Space vill uppnå. Konceptet var väl formulerat, förhåller sig till platsen och är en bra representation av begreppet, ”mötesplats”. På alla sätt, ett övertygande vinnande bidrag, säger Monica von Schmalensee, VD på White.

Mer om det vinnande tävlingsbidraget finns på:http://www.vanalen.org/projects/opportunity-space/

vinnande förslag

 

Publicerad: 4 maj, 2017

Läs hela

White vinner tävling om Hallands nya konstmuseum

21 mars, 2017

När Hallands konstmuseum öppnas igen efter om- och tillbyggnaden får den klassicistiska byggnaden ett nytillskott som ger museet nya möjligheter. White har i konkurrens med tre andra arkitektkontor fått det hedersamma uppdraget.

– Kultur gör städer både mer innovativa och integrerade och är därför kärnan i utvecklingen av framtidens städer. Hallands Konstmuseum kommer att bli ett nytt inkluderande nav i Halmstad som vi är stolta över att få vara en del av, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Ett bra konstmuseum verkar brett, är en attraktiv mötesplats och fyller en viktig funktion för samtal och gemensamma upplevelser i staden. Det vill White förstärka med den nya byggnaden. Förslaget ska samspela med den befintliga byggnaden och erbjuda en förbättrad entréplats. På samma gång ger man muséet en typ av stort och generellt utställningsrum som inte finns idag.

– Vi är väldigt glada för att vi fått förtroendet. Vår vision har varit att skapa ett hus som är inbjudande; en publik byggnad som involverar människorna, staden och landskapet runt om. Utemiljöerna är minst lika viktiga som rummen, säger Jimmie Ahlgren, kontorschef på White i Halmstad.

Entréplatsen kommer ge ett helt nytt liv åt utemiljön och ansluter till kommunens vision om ett kulturstråk.

För mer information:
Jimmie Ahlgren, kontorschef, 035-152415
Lotta Sundell, ansvarig arkitekt, 035-152409

Hallands Konstmuseum Exteriör

Hallands Konstmuseum Interiör
Illustration: White. Bilder från förslaget, gestaltning kommer bearbetas vidare

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 21 mars, 2017

Läs hela

White vann tävling om nya bostäder i Ängelholm

9 februari, 2017

På det gamla sockerbruksområdet, ”Kv Saftstationen” i Ängelholm, har White tillsammans med MTAbygg fått i uppdrag av Ängelholmshem att skapa ett helt nytt kvarter med hyresrätter. Kvarteret är startskottet för det nya stationsområdet och ambitionerna är höga.

– Vårt förslag ”Nya mönster” möter upp den vision som beställaren och Ängelholms kommun har om att skapa ett attraktivt kvarter där invånarna i den nya stadsdelen ska kunna leva ett liv med så liten påverkan på miljön som möjligt, säger Vera Berggren, arkitekt på White i Halmstad.

Som start i tävlingen tog vi ett större grepp om hela stationsområdet för att definiera en helhetsprincip som ligger till grund för det första bostadskvarteret.  Tydliga och varierande rörelsestråk knyter ihop kvarteret med stationen och centrum och möjliggör en framtida koppling till skogen och havet.  Ett öppet dagvattensystem väver samman rörelsestråken för att hantera dagvatten på ett hållbart och pedagogiskt sätt samt skapar intressanta gaturum.

– Livet mellan husen, mötesplatser och den mänskliga skalan prioriteras, säger Vera Berggren.

Husvolymerna varierar på mellan fem och åtta våningar. De 261 nya hyresrätterna, 1 bokal, 4 lokaler och 2 LSS-boenden fördelas på två hus med lägenheter från mindre 2:or på 47kvm till 4:or. Husen är av tegel och utformas varierat med olika kulörer och detaljer. De högre volymerna mot de trafikerade gatorna har ett större rutmönster medan de lägre volymerna mot grönskan och parken får en mönstermurning i mindre skala. Samtliga lägenheter har indragna inglasade balkonger som skapar en privat zon som överskrider gränsen mellan inne och ute, ökar dagsljusinsläpp och ger striktare fasader.

Med avstamp i sockerbrukets historia vill vi skapa ett kvarter som kombinerar klassiska och stilrena former med innovativa och konstnärliga uttryck.

Viktiga mötesplatser är en kvartersvärdsslokal med återbruksrum och intilliggande återvinning, gårdarna med växthus och cykelförråd med reparationsmöjligheter. Prioriteringen av cykelparkeringar framför bilar är tydlig då endast ett fåtal platser för bilpool och elbilar finns i kvarteret. Lokaler med t ex café skapar ett stadsliv som binder ihop staden med det nya området.

För mer information: Vera Berggren, tel 035-152408

Klicka här för högupplösta pressbilder

Saftstationen_vy1_2016-12-14
Saftstationen_2016-12-12_Innergård_rött_hus
Saftstationen_Balkongvy_2016-12-14

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 9 februari, 2017

Läs hela