Press

Malmö blir nytt nav när White utvecklas i Öresundsregionen

13 oktober, 2017

White kraftsamlar i Öresundsregionen. Som en konsekvens kommer de tre kontoren i Köpenhamn, Naestved och Odense att successivt omstruktureras i sin nuvarande form samtidigt som Malmökontoret växer.

Öresundsregionen är Nordens största befolkningsregion som inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha passerat 4 miljoner invånare. Utmaningarna när samhället växer på det här viset är enorma. Där vill White hjälpa till med sin erfarenhet som Skandinaviens ledande arkitektkontor. Som en konsekvens av detta väljer man att agera offensivt i Öresundsregionen. Det innebär att verksamheten som idag är spridd över fyra kontor kommer att konsolideras med följd att huvudansvaret kommer att ligga i Malmö.

– Fokus under denna förändringsperiod ligger på att säkerställa leveranserna till våra kunder. Alla våra medarbetare är orienterade i det arbete som nu inletts och vårt mål är att uppdragen fortlöper på bästa möjliga sätt, säger Frans Andersen, administrativ direktör vid den danska verksamheten.

Ett bidragande skäl till den här kraftsamlingen i Malmö, är att den utspridda verksamheten inom det danska bolaget White arkitekter A/S inte levererat det ekonomiska resultat som är nödvändigt. Dock har de tre mindre kontoren presterat väl kvalitetsmässigt med ett flertal projekt som hela White känner stolthet över.

– Danmark är som marknad och som källa till inspiration mycket spännande. Våra övriga kontor, främst Malmö, kommer att erbjuda den danska marknaden hela Whites breda specialistkompetens inom stadsutveckling, boende, landskap, utbildning och vård, säger Monica von Schmalensee, vd för White arkitekter AB samt styrelseordförande i White arkitekter A/S.

Samtidigt fortsätter Whites framgångsrika satsning i Norge och Storbritannien. White växer organiskt på samma vis som man en gång utvecklades från ett Göteborgsföretag till Skandinaviens ledande arkitektkontor med nära 1000 anställda.

– Genom att växa organiskt kan vi fortsätta värna vår demokratiska och medarbetarbyggda kultur. Den som bidragit till att White idag är det tredje största arkitektkontoret i Europa, säger Monica von Schmalensee, vd för White arkitekter AB samt styrelseordförande i White arkitekter A/S.

Frågar besvaras av Carl Bäckstrand, vice vd White arkitekter AB, tel 070-2996843

Publicerad: 13 oktober, 2017

Läs hela

Chalmers arkitekter och ingenjörer i nytt gemensamt hem

15 september, 2017

Fredagen den 15 september invigs nya Samhällsbyggnadshuset på Chalmers. Här ska framtidens blivande arkitekter och ingenjörer mötas i fräscha och effektiva lokaler, designade av White för gränslöst samarbete.

Nya Samhällsbyggnadshuset Chalmers

Målet har varit att skapa ”ett för Sverige unikt samhällsbyggnadskluster”. Arkitektarbetet har letts av Ulla Antonsson på White i Göteborg, som tidigare ansvarat för den prisbelönta tillbyggnaden av Konserthuset, omvandlingen av Landsarkivet och senast tillbyggnaden av Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Invigningen innebär även att en cirkel sluts för Ulla personligen. Redan 1973 kom hon till Chalmers som arkitektstudent. Sedan kom hon tillbaka som lärare för nya studenter. 2002 utsågs hon till adjungerad professor i arkitektur – och nu har hon alltså varit ansvarig arkitekt för den stora ombyggnaden.

– Det är klart att det varit hedrande och speciellt att få rita om sin gamla arkitektskola. Alla som jobbat i projektet har en personlig relation till skolan. Det har varit en stor fördel, säger Ulla Antonsson som vid sin sida haft sin arkitektkollega Viktor Göthe, som kom in i projektet bara tre dagar efter sin examen från Chalmers.

Sammanslagningen av de tidigare enskilda institutionerna arkitektur respektive bygg- och miljöteknik beslutades av Chalmers ledning 2016. Då hade omvandlingen av Helge Zimdals originalbyggnad redan inletts, och arkitekterna fick nya förutsättningar för sitt fortsatta arbete. Än större fokus riktades mot att underlätta samspelet mellan institutionerna och stimulera till fysiska möten mellan lärare, forskare och studenter.

Resultatet är en attraktiv akademisk miljö med många både formella och informella mötesplatser. Det centrala kaféet, ett nytt bibliotek, samlade ritsalsplan och integrerade lunch- och studieplatser är exempel på arkitekternas strävan att stimulera kreativitet och skaparglädje.

Zimdals hus från 1968 är fina och gedigna, men rent tekniskt har tiden sprungit ifrån dem. Arkitekterna från White har ”brottat ner” byggnadens statiska och slutna form för att skapa större rörlighet och därmed modernare arbetssätt. Flexiblitet, ändringsbara lösningar och robusta miljöer är bärande ingredienser i receptet, liksom att det alltid ska vara lätt att hitta rätt.

Entréplanet är där människor möts. Här ligger biblioteket, verkstaden, ateljén och caféet grupperade runt ljusgården, husets nav där dagsljuset nu flödar fritt från det pyramidformade glastaket och där tidigare slutna väggar öppnats upp. Med bättre akustik och klimat är detta husets sociala hjärta, närmast sammansmält med det stora caféet dit alla är välkomna att fika, köpa lunch eller äta lunchlåda.

Nya Samhällsbyggnadshuset Chalmers

Det gamla instängda biblioteket har flyttats till paradläge längs västfasaden och omvandlats till ett bibliotek, den akademiska miljöns skyltfönster för bildning och kunskap. Bibliotek och studieplatser kompletteras med Kunskapstrappan, ett multifunktionellt rum för både umgänge, presentationer och sammankomster. Helheten är en stor studiehall, befolkad närmast dygnet runt.

Samtliga ytor ska kunna användas för många olika syften, och flyta ihop snarare än delas upp. Samma pragmatiska filosofi återkommer i valet av ett primärt material: obehandlad furu som tål hårda tag och vassa spikar utan att förlora sin värme. Det robusta är särskilt tydligt i källaren – förr mörk, ogästvänlig och outnyttjad – som gjorts ljus och inbjudande genom att delar av bjälklagen öppnats upp. Här dominerar råa betongytor med mycket verkstad, helt utan krusiduller.

Plan 2-4 är flexibelt utformade och rymmer ritsalar för kandidatutbildningen samt institutionernas kontorsarbetsplatser. Lokalerna är ljusa och yteffektiva och kan enkelt ändras vid behov. Femte och översta planet är vinden med sluttande tak och synliga balkar, nu ombyggt för att härbärgera masterstudenter, exjobbare och personalens lunchrum.

White har arbetat på uppdrag av Akademiska Hus, som investerat ungefär 360 miljoner kronor i projektet. Hållbarhetsmålet är att nå Miljöbyggnad Silver, vilket är en stor teknisk utmaning i en gammal byggnad.

För mer information:
Ulla Antonsson, arkitekt White, tel 031-608765

För högupplösta bilder, besök vårt pressrum på Mynewsdesk

Publicerad: 15 september, 2017

Läs hela

White nominerat till Planpriset

14 september, 2017

Södra Skanstull i Stockholm är ett av fyra nominerade projekt till Planpriset. De planer som är nominerade har enligt juryn haft lösningar på viktiga frågor som förtätning och kvalitet. Planen som White arkitekter har tagit fram med Stockholms stad knyter ihop östra och västra Skanstull men också Södermalm med den framväxande Söderstaden kring Slakthusområdet. Ett komplext område som har potential för en utveckling av 750 bostäder, kontor, hotell, kultur och idrott.

Målet med planen har varit att skapa en promenadvänlig, trygg och väl sammanlänkad stad och samtidigt en stad i samspel med naturen. Vi har föreslagit att göra Skansbron till stadsgata och öppna ett nytt öst-västligt tvärstråk för gående och cyklar under broarna. Det har också varit viktigt att ta vara på de kvaliteter som redan finns idag i form att det rika föreningslivet med odlings- båt- och idrottsverksamheter, kultur- och klubbliv.

– För att få fram ett så bra förslag som möjligt har vi fört en dialog med verksamma och medborgare i området. Boende i området, inte minst barnen, har tillfrågats om hur de använder platsen idag. Det har varit ett omfattande och väldigt givande arbete, och det känns hedrande att vi nu är nominerade till priset, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt.

Bland utmaningarna för området finns att hantera buller och partiklar från trafiken. Men samtidigt förbättras tillgängligheten till grönskan, idrott och Årstaviken när ”livet under broarna” ökar. Det ges också fler möjligheter till mer tillfällig arkitektur i detta landskap under brolandskapet.

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 14 september, 2017

Läs hela

White inreder nya stadsdelshuset vid Selma Lagerlöfs Torg

24 augusti, 2017

Whites förslag har vunnit Göteborgs stads upphandling om att få inreda det nya stadsdelshuset med rum för kultur vid Selma Lagerlöfs torg.

– Vi är väldigt glada och stolta att ha fått detta spännande uppdrag. Utformningen av stadsdelshuset är en viktig del i utvecklingen av området kring torget, och vi ser en enorm potential i det helhetsgrepp vi kan ta i och med att White även ritat huset, säger inredningsarkitekterna Kristofer Jonsson och Annie Leonsson.

SelmasKulturhus_ext_160706_BW

Selma stad är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Inom projektet har stadsdelshuset identifierats som områdets mest publika byggnad, vars blandade verksamheter med såväl kontor, bibliotek som annan kulturverksamhet tillsammans ska bilda en kreativ miljö med möjligheter för inspirerande samarbeten mellan medborgare, kulturverksamhet och stadsdelsförvaltning.

– En av de centrala utmaningarna blir att skapa rum som fungerar allt efter dagens och stundens behov, så att idén med ”flexrum” för medskapande och medborgarinflytande blir lättarbetad och framgångsrik, säger Kristofer Jonsson.

Staden har som mål att göra Selma stad till en socialt hållbar stadsdel med jämlikhet och delaktighet i fokus. Inredningen av stadsdelshuset har som uppgift att stödja denna målbild och den måste vara mycket enkel att anpassa, justera, utveckla och återställa.

– Vår inredning av Telia-huset i Luleå, där återbruksgraden blev hela 86%, visar på ett tydligt sätt att hållbarhet och återbruk inte står i motsats till funktionell och innovativ design, säger Annie Leonsson.

Arkitektteamet bakom det vinnande förslaget har gedigen erfarenhet inom inredning av bibliotek, aktivitetsbaserade kontor, och inte minst inom området återbruk av möbler och material som en naturlig och kreativ del av hållbarhetsarbetet. Inredningen av Jönköpings stadsbibliotek, P5 Konferens i Väven Kulturhus i Umeå, och Telia Companys kontor i Luleå är några exempel på Whites referensprojekt.

Se det vinnande förslaget inklusive referensprojekten här!

För mer information, kontakta Kristofer Jonsson, ansvarig inredningsarkitekt: 031- 60 86 26

Publicerad: 24 augusti, 2017

Läs hela

Alexandra Hagen blir ny vd för White arkitekter

22 augusti, 2017

I januari 2018 tar Alexandra Hagen över stafettpinnen som ny vd för White efter Monica von Schmalensee. Monica kommer i fortsättningen att ha en rådgivande roll hos White och egna externa uppdrag, bland annat för Londons borgmästare inom stadsutvecklingsfrågor.

– Det är ett stort förtroende och väldigt roligt att få samarbeta med mina kunniga kollegor i en ny roll. Jag ser framemot att driva företagets utveckling vidare inom internationalisering och digitalisering. Alltid med arkitekturen och den hållbara samhällsutvecklingen som självklara ledstjärnor, säger Alexandra.

Alexandra Hagen är arkitekt med lång erfarenhet inom företaget och är sedan sju år tillbaka chef för Whites kontor i Malmö. Hon har dessförinnan arbetat med utvecklingsfrågor inom företaget, bland annat som utlandschef för koncernen och med bolagets forsknings- och kunskapsnätverk.

– Det är betryggande att kunna lämna över stafettpinnen efter en resa där vi har lyckats lyfta arkitektens roll i den hållbara omställningen. Efter sju år som vd vill jag återgå till det operativa arbetet med att skapa arkitektur som sätter människan i centrum, säger Monica von Schmalensee.

Styrelseordförande Liselotte Hjorth har ansvarat för rekryteringsprocessen.

– Monica har som vd lett bolaget till att bli en erkänd arkitektfirma internationellt. Nu går vi in i en ny fas med Alexandra som är en god ledare med gedigen erfarenhet och ett stort intresse för framtidsfrågor. Inom White finns stor och bred kompetens och vi är glada är över att kunna rekrytera internt till vd-rollen säger Liselotte.

Ny chef för Whites kontor i Malmö, med 85 medarbetare, blir Martin Sundberg. Martin är arkitekt och har arbetat hos White i 10 år, senast i rollen som ställföreträdande kontorschef. Han tillträder sin nya roll den 1 september.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Monica von Schmalensee, vd
es.et1519396539ihw@e1519396539esnel1519396539amhcs1519396539.nov.1519396539acino1519396539m1519396539
08-4022500

Alexandra Hagen, kontorschef Malmö
es.et1519396539ihw@n1519396539egah.1519396539ardna1519396539xela1519396539
040-660 93 34

Liselotte Hjorth, styrelseordförande
es.et1519396539ihw@h1519396539trojh1519396539.etto1519396539lesil1519396539
+49 6174 201565

Högupplöst pressbild

Alexandra Hage, White Arkitekter

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 22 augusti, 2017

Läs hela

VD på White blir rådgivare i arkitekturfrågor till Londons borgmästare

11 juli, 2017

Monica von Schmalensee, vd på White, är från september 2017 rådgivare till Londons borgmästare, Sadiq Khan. Gruppen rådgivare som utsetts i ”Mayor´s Design Advocate Group” representerar högsta expertis inom arkitektur och stadsbyggnad.

Borgmästarens Design Advocates ska stödja borgmästaren och hans team i stadsutvecklingsinitiavtivet ”Good Growth Agenda” i strävan efter ett ”City for all Londoners”.

– I ett politiskt klimat där det offentliga ansvaret minskar behöver vi, mer än någonsin, tillhandahålla offentliga platser som stärker demokratin och som kännetecknas av tillgänglighet och samhällsbyggande verksamhet. Det offentliga rummet är en grund för demokrati, hälsa och välbefinnande och jag vill vidareutveckla ambitionen att ge Londonmedborgare tillgång till dessa kvaliteter och att de är integrerade i vardagslivet, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Monica blev förra året utsedd till ”Årets samhällsbyggare 2016” i Sverige. Sedan 2015 har White kontor i London.

Monica_vonSchmalensee_7333

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 11 juli, 2017

Läs hela

White utvecklar Tullhusplatsen i Stockholm

5 juli, 2017

Från och med i höst kommer White arbeta med Tullhusplatsen och Östra Hagastaden i Stockholm tillsammans med Erik Andersson och Structor. Tilldelning skedde efter parallellt uppdrag där tre team deltog (Nivå/Rundqvist, Landskapslaget och White tillsammans med Erik Andersson Arkitektbyrå AB och Structor AB).

I omdömet beskrivs Whites förslag som robust och flexibelt med en stark och säker formkänsla. Vi har arbetat med att stärka kopplingarna mellan Nationalstadsparken och staden samt att skapa en plats som tar fasta på platsens historiska användning och utförande. Tullhusplatsen är och har länge varit den norra entrén till staden. Nu växer Stockholm och Solna ihop och Tullhusplatsen blir en del av staden istället för en plats utanför den.

Med avstamp i den historiska användningen ser vi Tullhusplatsen som en livfull plats där många passerar med olika transportmedel. Men det kommer även bli en viktig plats för aktivitet och vistelse. Vi hanterar miljömässiga utmaningar genom bullerreducerande åtgärder och omhändertagande av dagvatten som möjliggör rening och kommer vegetationen på plats till godo.

En bro med ett lätt och elegant uttryck kopplar samma stadsdelar i öst-västlig riktning och skapar samtidigt en ny plats med utblickar mot Brunnsviken och in mot staden.

Vi ser fram emot att tillsammans med stadens projektorganisation utveckla förslaget vidare och att fortsätta arbeta i ett sammansvetsat och engagerat team under de kommande åren.

Hagastaden torget 170616 DH White

Kontaktperson: Gustav Jarlöv, White, 018-183816

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 5 juli, 2017

Läs hela

White vinner tävlingen om Karlstads stationsområde

20 juni, 2017

Karlstads stationsområde ska utvecklas till en attraktiv knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande, samtidigt som den omkringliggande stadsbebyggelsen ska binda samman nuvarande centrum med området söder om järnvägen. Med förslaget ”Resa Gata Stad” vann White projekttävlingen arrangerad av Karlstads kommun och kommer nu att arbeta vidare med uppdraget.

– Grunden i vårt förslag är att integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö, säger Gunnar Stomrud, som tillsammans med teamet på White och Trivector ser fram emot att utveckla förslaget vidare.

Det vinnande förslaget har tagits fram i nära samarbete och tillsammans har företagen bred kompetens och erfarenhet inom både stadsbyggnad, landskapsarkitektur, offentlig byggnadsarkitektur och trafikplanering.

Ur juryns utlåtande:
Förslaget Resa Gata Stad bygger på en välgjord analys, där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav i fortsatt utbyggnad, och ges en central plats i kommande stadsstruktur.

I Whites förslag utvecklas området kring centralstationen och längs Hamngatan till en levande och välkomnande stadsfront och blir en central del i Karlstad. Genom att integrera stationsområdet som en del av gatan och den omgivande staden bildar centralstationen och resecentrum pusselbitar som tillsammans kopplar samman Karlstad från norr till söder, från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten.Karlstads vision är att centralstationen och området runt omkring ska vara en trivsam, välkomnande och trygg plats där människor vill mötas. Samtidigt ska det bli en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten mellan tåg, buss, bil, cykel och gång, där hög tillgänglighet till plattformar är en väsentlig del. Det ska finnas en säker och bekväm passage för både gående och cyklister mellan stadscentrum, stationsområdet och stadsdelarna söder om järnvägen som vetter mot Vänern. Utvecklingen av stationsområdet är en viktig del i målet om att brygga över och läka samman Karlstad till en helhet.

Läs mer om förslaget och arkitekttävlingen på Karlstads kommuns hemsida.

För mer information:
Gunnar Stomrud, arkitekt och partner på White, 031-60 86 49

Karlstad stationsområde

Publicerad: 20 juni, 2017

Läs hela

Satsning på Södertörnsmodellen ska ge hållbar stadsutveckling i Sverige och internationellt

15 juni, 2017

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Syftet är att skapa ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, både i Sverige och internationellt. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Södertörnsmodellen ska bidra till hållbara attraktiva städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Därmed skapas nya förutsättningar för stadsutveckling som utgår från medborgarnas behov och som är i samklang med ekosystemet.

– Det är mycket glädjande att Vinnova har gett bidrag till denna viktiga hållbarhetssatsning. Hållbar utveckling som grund för beslut i kommuners processer ger långsiktig lönsamhet. Då blir inte hållbarhetsfrågorna ett sidospår och alla tjänar på det, samhälle, individer, företag och miljön. Våra samverkansprocesser och kunskapshöjande verktyg kommer att kunna spela en central roll för de städer och kommuner som vill uppnå hållbar stadsutveckling framöver, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och projektledare för Södertörnsmodellen.

Grunden i Södertörnsmodellen är samverkan, medborgardialog och beslutsfattande baserat på kunskap för att främja värdeskapande, medskapande och kunskapsdriven stadsutveckling genom privat-offentlig samverkan. Med modellens hjälp lyfts frågeställningar där en eller flera kommuner har intresse av att utveckla nya lösningar för hållbar stadsutveckling. – Modellen är ett integrerat koncept för hållbar stadsutveckling som tar fasta på verkliga utmaningar. Nu möjliggörs en vidareutveckling och spridning av Södertörnsmodellen som kan få stor betydelse för utvecklingen av framtidens städer. Det kan också ge konkret vägledning för alla de svenska kommuner som i dag står inför avgörande beslut, exempelvis vad gäller bostadsbyggande och integration, säger Berit Balfors, professor KTH och projektkoordinator för Södertörnsmodellen.

De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö.

Kontakt: Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White och projektledare, tel 070-6101447.

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 15 juni, 2017

Läs hela

NKS-projektet vinner European Healthcare Design Awards

14 juni, 2017

Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna ritade av White Tengbom Team har vunnit kategorin Future Healthcare Design category på European Healthcare Design Awards.

WTT_NKS5

Priset delas ut av Architects for Health och SALUS Global Knowledge Exchange och har som uttalat mål att lyfta “ett framtida sjukvårdsprojekt med potential att nå exceptionella resultat gällande översiktsplan, placemaking, hälsa och hållbarhet”.

Ledord för projektet har hela tiden varit ”patienten alltid först”. All planering och utformning har utgått från patientens säkerhet, integritet och komfort. Sjukhuset byggs för att fungera i upp emot hundra år och White Tengbom Team har därför planerat anläggningen med stor generalitet, hög kvalitet och flexibilitet. Det är ett av Europas största och mest avancerade byggnadsprojekt, Sveriges mest komplexa BIM–projekt, det första sjukhuset att miljöcertifieras enligt svensk och internationell standard och även hjärtat i den helt nya stadsdelen Hagastaden som växer fram mellan Stockholm och Solna.

White Tengbgom Team bildades 2010 för att möta de arkitektoniska utmaningarna för Nya Karolinska Solna-projektet. Det är ett projektspecifikt bolag, där två av Sveriges största arkitektkontor, White och Tengbom, jobbar tillsammans för att utforma sjukhuset.

Publicerad: 14 juni, 2017

Läs hela