Praovecka med framtidsdrömmar

Med projektet Framtidsdrömmar vill White uppmuntra elever från utsatta områden i Stockholm till högre studier och samtidigt öka den egna förståelsen för människorna och livet i utsatta förorter.

– Genom att erbjuda elever från utsatta områden möjlighet att praoa på White introduceras de till yrken, utbildningar och nätverk som inte annars är tillgängliga för dem, säger Yara Hormazábal Cortés, som tillsammans med Viktoria Walldin är projektledare för Framtidsdrömmar.

En förfrågan gjordes till årskurs 8 i fem kommunala skolor, som visar på kombinationen låga meritvärden, låg andel behöriga till gymnasieprogram och låg andel föräldrar med eftergymnasial bakgrund. Två elever från varje skola har fått göra sin praovecka hos White under handledning av några av kontorets medarbetare. Eleverna fick under veckan jobba med ett antal uppgifter relaterade till yrket.

Yara, som är arkitekt på White i Stockholm, avslutar:
– Eleverna har visat ett stort engagemang och intresse för arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Det har även varit väldigt roligt och inspirerande för oss här på White. Vi har fått möjlighet att lära känna ungdomarna på ett mer personligt plan, vilket i förlängningen är värdefullt för vårt dagliga arbete.

På bilden från vänster: Samia och Sipan från Hjulstaskolan tillsammans med Ulrika Stenkula, handledare från White.

Framtidsdrömmar