Plats för Göteborg presenterar plan för nytt evenemangsområde

Idag presenteras planen för ett helt nytt evenemangsområde i Göteborg – 4000 bostäder, ny arena och mycket mer! Plats för Göteborg är ett initiativ i syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. Genom att ta ett helhetsgrepp kring såväl arenafrågan, bostäder, företag och platser för idrott och evenemang kan det skapas ett område där hela Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt.

Arena Flygvy 170518 RS
Bild: Plats för Göteborg

Plats för Göteborg är ett konsortium med Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam samt arkitekterna White, Semrén Månsson, Wingårdhs och Sweco.

White, med arkitekterna Johan Lundin och Louise Didriksson, har tillsammans med övriga arkitekter i gruppen tagit fram en stadsbyggnadsvision för området längs det så kallade evenemangsområdet. Förslagets syfte är att visa hur ny arena och ny simhall kan finansieras genom bostadsbyggande. White har bidragit med idéer på hur staden kan utvecklas så att området blir en sammanhängande del av staden.

Arenan integreras i kvarteret

Förslaget visar hur den nya arenan integreras i en kvartersstruktur som innehåller verksamheter i bottenvåningarna. Högre upp i husen finns plats för kontor, hotell och bostäder. Här finns en unik möjlighet att kombinera vardagsdestinationer med arenor i världsklass.

– Det handlar inte om att bygga ett hus – det är hela området som är arenan! Att bygga stad handlar om att skapa offentliga rum där människor kan mötas. Parken, Arenatorget och Å-stråket är de viktigaste pusselbitarna i förslaget, säger Johan Lundin.

frg Arenatorget 02
Bild: Plats för Göteborg
Arenastaden_SEMREN&MA¦èNSSON_River_utkast_2
Bild: Plats för Göteborg

Liv och rörelse ska ge ökad trygghet

Burgårdsparken, ett restlandskap med stora ekar blir hela områdets gröna lunga, fylld med aktiviteter. Parken möter Arenakvarteret vid Arenatorget, som blir en viktig plats för lek, vila, mat och äventyr för barn och unga. Här finns den nya simhallens entré en mycket viktig målpunkt för att skapa liv och rörelse i området. White ser stor potential att maximera användandet av en ny arena och ge plats inte bara för evenemang utan även för vardagsidrott och föreningsaktiviteter.

– Med fler människor i rörelse genom området och med fler verksamheter i anslutning till området ökar tryggheten och därigenom attraktiviteten, säger Louise Didriksson.

Förslaget visar möjligheten att genom gestaltning av både byggnader och offentligt rum skapa ett aktivt, karaktärsfullt och spännande stadslandskap för hela Göteborg.

Läs mer om förslaget på www.platsforgoteborg.se