Plaketten för Sienapriset på plats i Hamra nationalpark

Martin Ehn Hillberg från Whites Uppsalakontor fanns tillsammans med kollegan Anders Tväråna och Kerstin Lagnefeldt i Hamra nationalpark i Ljusdal under tisdagen för att spika upp plaketten för Sienapriset vid huvudentrén.

På plats i Hamra nationalpark fanns även landshövding Barbro Holmberg, Rie Stagegaard, projektledare på länsstyrelsen i Gävleborg, Ann Gudehn, enhetschef vid Naturvårdsenheten, Jenny Norberg, turistchef på Ljusdals kommun och Jan Lang, ordförande Sveriges Arkitekter, som hjälptes åt att sätta upp Sienapriset.

Sienapriset, som är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse inom landskapsarkitektur, delades ut till White i november 2013 för utformningen av entréerna till Hamra nationalpark i Ljusdal – Sveriges äldsta nationalpark. Martin Ehn Hillberg, landskapsarkitekt och chef på White i Uppsala, har varit ansvarig arkitekt för projektet.

I motiveringen till priset står bland annat ”Hamras nationalpark och dess nya entréer kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god landskapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet. Projektet är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning. Av största respekt för landskapet och genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation.”

Sedan nyinvigningen av parken 2011 har man sett en stor ökning av antalet besökare i Hamra nationalpark. Från 5000 besökare per år har antalet besökare nu ökat till 13000, skriver Ljusdals-Posten i en artikel från tisdagens ceremoni i Hamra nationalpark. Läs mer.

Plakett Sienapriset Hamra nationalpark (1200x1600)

Rie Stagegaard, Kerstin Lagnefeldt, Martin Ehn Hillberg och Anders Tväråna. Foto: Linda Mårtensson.