Park 1 blir Stockholms nya gröna samverkanscentral

White ansvarar för utformning och design av det nya landmärke som Stockholms stad planerar på Kungsholmen. Park 1 ska inrymma samverkanscentral, ny brandstation och sammanlagt 1.200 nya arbetsplatser.

-Detta är ett av Stockholms mest spännande uppdrag. Vi är stolta över förtroendet att skapa en unik byggnad med tydlig grön profil, säger Monica von Schmalensee, VD för White.

Syftet med den nya samverkanscentralen på västra Kungsholmen är att åstadkomma bättre samordning av viktiga samhällsfunktioner. En effektiv samverkan i vardagen skapar god beredskap och förmåga att hantera större händelser och kriser. Tänkta hyresgäster för fastigheten är SOS Alarm, Stor Stockholms brandsförsvar, Trafik Stockholm och Trafikverket.

-Det är en stark och unik byggnad ur många aspekter, förklarar Linda Thiel, ansvarig arkitekt. Det mest anslående är utan tvekan takterrassen, ett unikt offentligt grönt rum med utblickar över taklandskapet i alla vädersträck. Möjligheten att bidra till mer grönska och hållbarhet har varit vägledande i vårt arbete.

Den 50 meter höga volymen är hela 45 000 kvadratmeter varav 13 000 kvadratmeter är avsedda för externa konstorshyresgäster. Uppdraget erhölls genom en prekvalificerad upphandling som vanns tillsammans med AG Arkitekter. Fasadarbetet har gjorts i samarbete med AKT baserade i London. Park 1 ska stå klart 2018. Läs mer om projektet.

Park 1, Stockholm (900x1200)