Övre Norrlands Arkitekturpris 2014 till White

Sveriges Arkitekter Övre Norrland prisar gång- och cykelpassagen Saras tankegång för sin ”föredömliga form” som förstärkt stadens centrala rum och skapat en trygg och hållbar miljö och vars konstnärliga utsmyckning ökar arkitekturens ovanligt höga kvaliteter.

Umeå C har omvandlats från en gammal tågcentral till ett nytt modernt resecentrum. Vi har jobbat med stationen, tunneln och Järnvägstorget. Trygghet och tillgänglighet har varit vårt fokus. Många olika trafikslag möts här och behovet av tydlighet och läsbarhet är stort. Gång- och cykelpassagen är ett viktigt element som med form, material och ljus skapar en god helhet för hela Umeå C.

Den långa ljusväggen – Europas största ljuskonstverk – leder besökarna ner och genom tunneln, vars ljusnivå ändras beroende på tillgången till dagsljus. Namnet Saras tankegång kommer från att Sara Lidmans citat pryder väggarna i tunneln. På andra sidan ljusväggen finns generösa gradänger med träd och cykelparkeringar.

Projektet är skapat i samarbete mellan arkitekter, landskapsarkitekter, ljusdesigner och konstnärer.

Övre Norrlands arkitekturpris omfattar Norrbottens och Västerbottens län och delas ut vartannat år av Sveriges Arkitekter.Till 2014 års pris var åtta byggnader och verk nominerade. Bland de nominerade fanns Bildmuseet, även det av White.

UmeaC_01_w.jpg