Nytt uppdrag i Oslo: regeringskvartalet

Idag offentliggjorde norska Statsbygg att White i samarbete med Alliance och Sweco får i uppdrag att utveckla Regeringskvartalet i Oslo som skadades vid attentatet 22 juli 2011. Det är ett led i arbetet med återuppbyggnaden och utvecklingen av det kvarter där det norska regeringskansliet är placerat.

White är ett av sex team som bidrar med idéer till utformning av kvarteret runt regeringskansliet. I teamet från White deltar medarbetare med kunskaper inom stadsbyggnad, arkitektur, landskapsarkitektur, trafikplanering och hållbarhet. Idéerna från de sex olika teamen används sedan i detaljplanen för området.

Vid attentatet skadades fyra byggnader allvarligt av en bilbomb, tre av de byggnaderna kommer förmodligen att rivas. Utmaningen för arkitekterna handlar om att hitta en balans mellan säkerhet och öppenhet. En viktig fråga handlar om hur kvarteret kan utformas för att öka säkerheten i framtiden, samtidigt som man värnar öppenhet och tillgänglighet för medborgarna i staden.

Arkitektuppdraget sträcker sig från december 2014 till mars 2015 och omfattar 1,5 miljoner NOK. I Whites team ingår även Alliance arkitekter och Sweco Transportsystem.