KTH får nytt campus i Södertälje med plats för 1200 studenter

Idag tas det första spadtaget för Södertälje Science Park som White arkitekter ritar på uppdrag av fastighetsbolaget Acturum. Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun står bakom satsningen på en plats för samverkan mellan näringslivet och akademin. Hösten 2017 flyttar KTH Södertälje hit och gör plats för en helt ny civilingenjörsutbildning.

Södertälje Science Park ligger i området Snäckviken som White förvandlar från ett slutet industri- och forskningsområde till ett öppet campus. Platsen ligger centralt i Södertälje, nära kollektivtrafik och service.

– Vi har skapat en entré som syns på håll. Det ska märkas i Södertälje att det här kvarteret får nytt liv. Entrén blir bilden av Södertälje Science Park och en symbol för samarbetet mellan KTH och de världsledande företagen som finns här. Det blir en injektion i staden, säger Hans Forsmark, ansvarig arkitekt på White.

KTH och Södertälje Science Park har identifierat behovet av ett samlande rum som stimulerar kontakter mellan företag, forskare och studenter. Dessutom är KTH i behov av sammanhängande studiemiljöer av olika karaktär. White har arbetat på uppdrag av KTH med processledning och programskrivning för samverkan mellan de olika aktörerna.

Whites lösning är att infoga en öppen, ljus och transparent tillbyggnad som innehåller hörsalar och större lektionssalar. Byggnaden erbjuder fria spännvidder, höga våningshöjder och flexibla tekniska lösningar. Huvudmaterialet på den nya byggnadens fasader blir trä. I nybyggnaden är det stora rum för utbildning vilket skapar behov av stora ljusinsläpp. Mot detta står nödvändigheten att begränsa solinstrålning för att inte skapa för stort kylbehov. Fasaderna får därför ett raster av limträ i en grövre dimension.

Södertälje Science Park

Pressbild finns här!