Nyheter

White med och utvecklar Hamnstaden i Lidköping

3 juli, 2017

Lidköpings kommun vill utveckla helhetsbilden för den nya stadsdelen Hamnstaden.

– Vi är stolta att ha fått förtroendet att ta ett helhetsgrepp och uppdatera den befintliga bilden av områdets utveckling med hänsyn till aktuella förutsättningar, säger Erik Nygren, arkitekt på White i Göteborg.

Flygbild hamnstaden Lidköping hr
Planområde Hamnstaden i Lidköping. Foto: Lidköpings kommun

Som grund för Whites uppdrag ligger kommunens fördjupade översiktsplan från 2012 samt material som tagits fram i samband med tidigare detaljplanearbete. Delar av den fördjupade översiktsplanen, som beskriver kommunens ambitioner med området, kommer just nu inte att kunna genomföras och Lidköping behöver därför en uppdaterad bild över områdets möjligheter. Bland annat har det framkommit att gatunätet inte är möjligt att förändra samt att vissa verksamheters miljötillstånd begränsar delar av områdets användning.

– Utvecklingsarbetet för Hamnstaden är spännande på många sätt. En intressant utmaning är att  området ska rymma fungerande verksamheter och samtidigt kunna erbjuda en attraktiv boendemiljö. Det är också viktigt att skapa en naturlig koppling mellan den befintliga stadskärnan och Hamnstaden,  säger Erik Nygren.

Projekt Hamnstaden utgår från Lidköpings kommuns övergripande vision om att ”Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun”. Redan 2003 uttalades ett mål i översiktsplanen att återskapa kontakten mellan centrum och Vänern, och projektets målsättning är att utveckla Hamnstadens till att bli ett av Västsveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och fritid. Man planerar bland annat för mellan 1000 och 1500 nya bostäder i området.

 

För mer information:
Martin Clase, ansvarig arkitekt, 031-726 96 97

Publicerad: 3 juli, 2017

Läs hela

White rekryterar Niklas Svensson från Stockholms stad

3 juli, 2017

Stockholms Stads biträdande stadsbyggnadsdirektör, Niklas Svensson, kommer den 10 september att påbörja en ny tjänst hos White arkitekter som utvecklingsansvarig för Stadsbyggnad. Niklas kommer att stärka upp Whites erbjudande inom strategisk planering och digitalisering.

– White är en väldigt spännande organisation som jag ser fram emot att bli en del av. Det blir både roligt och utmanande att ytterligare stärka upp Whites erbjudande inom digitalisering och strategisk planering, vilket jag ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt, säger Niklas Svensson.

Niklas har de senaste 17 åren varit verksam i Stockholms Stad, och har en lång erfarenhet av att arbeta i kommunala processer. Han har under sin tid som biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms Stad visat prov på viktiga egenskaper inom utveckling och digitalisering för dialog och delaktighet i översiktlig planering. Stadsbyggnadsfrågor är ett prioriterat område i Whites pågående internationella satsning, där Niklas blir ett viktigt strategiskt tillskott.

– Vi kommer att ha stor nytta av Niklas kompetens och nätverk sprunget ur hans gedigna bakgrund. Vi har redan ett flertal aktuella och uppmärksammade projekt inom stadsbyggnad, som till exempel Södra Skanstull här i Stockholm och Climate Innovation District i Leeds, och nu får vi en ännu starkare uppställning medarbetare. Det känns kul och inspirerande att få välkomna Niklas till teamet efter sommaren, säger Ulla Bergström, kontorschef i Stockholm.

Niklas Svensson_högupplöst_K6A0870

Publicerad: 3 juli, 2017

Läs hela

Whites hållbara träpaviljong ger Halmstad kulturboost under The Tall Ships Races

29 juni, 2017

Mellan den 30 juni och 3 juli kommer det internationella evenemanget The Tall Ships Race till Halmstad. Till evenemanget fick White i uppdrag av Hallands Konstmuseum att rita en tillfällig paviljong för en utställning om Halmstads stolta maritima historia. Den dekorativa paviljongen av trä är uppställd i Stationsparken där mycket folk rör sig dagligen. Paviljongen kommer att stå […]

Halmstad Paviljong Tall Ships Races

Mellan den 30 juni och 3 juli kommer det internationella evenemanget The Tall Ships Race till Halmstad. Till evenemanget fick White i uppdrag av Hallands Konstmuseum att rita en tillfällig paviljong för en utställning om Halmstads stolta maritima historia.

Den dekorativa paviljongen av trä är uppställd i Stationsparken där mycket folk rör sig dagligen. Paviljongen kommer att stå kvar hela sommaren. Projektet kom till snabbt tack vare engagerade samarbetspartners och en nära dialog med Halmstad kommun.

Kommunens målsättning om att lyfta fram kulturen i staden har stöttat detta initiativ. Whites fokus har varit att lyfta fram människan genom att skapa en ny tillfällig plats som är öppen för alla. Integrerade sittplatser bjuder in till samtal. Paviljongen är en skulptur som tillsammans med utställningen ska skapa nyfikenhet för konst och kultur.

I paviljongen visas museets utställning Konst i lasten med en presentation av maritima minnen ur samlingarna i ord och bild. Här berättas om Halmstads hamns historia men också om skeppsbrott och stormar. Ur samlingarna visas även konstverk från sjömannens vardag i form av Torsten Billmans dramatiska bilder.

White Paviljong Tall Ships Races

Paviljongens träkonstruktion ska sätta så litet fotavtryck på vår planet som möjligt. Integrerade solpaneler i taket försörjer paviljongen med den el som behövs för att belysa utställningen. På kvällen lyser paviljongen som en lykta i parken. En hållbarhetsaspekt ytterligare är att den kommer att återanvändas till våren 2018 då den placeras i parken vid Hallands konstmuseum. Tanken då är att paviljongen i sin nya gestaltning ska exponera den planerade om- och tillbyggnaden för museet.

The Tall Ships Races grundtanke är att skapa och främja kontakter mellan ungdomar från olika länder och bakgrund. Besättningarna på fartygen måste till minst hälften bestå av ungdomar mellan 15 och 25 år.  

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 29 juni, 2017

Läs hela

Monica von Schmalensee ny ledamot av akademin för ingenjörsvetenskapskonst (IVA)

20 juni, 2017

VD för White har blivit invald inom avdelningen Samhällsbyggnad. Monicas väljs in i kraft av erfarenheten av att leda och strategiskt utveckla stora kunskapsorganisationer som i sin tur har stor betydelse för att hålbart byggande ska få genomslag i samhället.

Monica_vonSchmalensee_7478

– Det är hedrande att få ingå i en så kunskapstung och inflytelserik akademi som IVA. Det är en samhällsinstitution i mina ögon. Jag ser såklart fram emot att få bidra med mitt perspektiv om arkitektur och hållbar stadsutveckling, men ännu mer att få ta del av alla andra ledamöters breda spektra av erfarenheter inom till exempel digitalisering och forskning.

IVA är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi och bildades 1919. Då  bestod akademien av sju avdelningar, varav en av dessa var avdelningen för Samhällsbyggnad. Senare har fler avdelningar tillkommit för att täcka in nya samhällsföreteelser.

 

 

Publicerad: 20 juni, 2017

Läs hela

White Arkitekter i Almedalen 2017

20 juni, 2017

Går det att kulturinjicera våra städer? Hur bygger vi socialt hållbara stadsdelar? Vad händer när etablerade normer i stadsplanering utmanas? Kan vi hamna i kaos och inferno på grund av det nya digitala samhället? Stora frågor står på agendan, diskuteras och dissekeras av våra medarbetare under Almedalsveckan i Visby. Traditionsenligt arrangerar vi flertalet seminarier och deltar som experter och panelister under hela […]

Går det att kulturinjicera våra städer? Hur bygger vi socialt hållbara stadsdelar? Vad händer när etablerade normer i stadsplanering utmanas? Kan vi hamna i kaos och inferno på grund av det nya digitala samhället? Stora frågor står på agendan, diskuteras och dissekeras av våra medarbetare under Almedalsveckan i Visby.

Traditionsenligt arrangerar vi flertalet seminarier och deltar som experter och panelister under hela veckan.
Nedan följer ett axplock av våra åtaganden i Almedalen, väl mött i Visby vecka 27!

Sociala medier:
#almedalen
#whitearkitekter
Följ @Whitearkitekter på Twitter 

……………………………………………………………………………..

Måndag 3 juli

Hur hållbar är du? Yoga för medvetenhet om hållbara beteenden

Arrangör: White Arkitekter, Sustainable innovation
När: 03 Jul
Klockan: 07.30-08.15
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Kulturinjicera staden för ökad tillväxt

Arrangör: White Arkitekter
När:
03 Jul
Klockan: 10.00-11.00
Plats: Dagens industris arena vid Donners plats
Läs mer.

……………………………………………………………………………..

Morgondagens hållbara affärsmodeller och hållbar näringslivspolitik

Arrangör: Global Utmaning
När:
03 Jul
Klockan: 13.45-14.30
Plats: Skandias Trädgård
Läs mer.

……………………………………………………………………………..

Tisdag 4 juli

Alla åker inte skateboard – om effekterna av att utmana normer i stadsplanering

Arrangör: White Arkitekter
När:
04 Jul
Klockan: 07.30-09.00
Plats: Tranhusgatan 23 B, i trädgården
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Att omedvetet ta hållbara beslut – kunskap och teknik räcker inte

Arrangör: White Arkitekter, Intel och Sustainable Innovation
När:
 04 Jul
Klockan: 19.30-21.30
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Onsdag 5 juli

Elise Grosse i frukostsamtal på Samhällsbyggararenan

Arrangör: Nordbygg
När:
 05 Jul
Klockan: 08.00-09.00
Plats: Blue Charm, Samhällsbyggararenan, Visby hamn
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Jakten på plasten

Arrangör: Uppsala kommun
När:
 05 Jul
Klockan: 10.00 – 10.45
Plats: Donners plats 6
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Kan arkitektur göra oss friskare och smartare?

Arrangör: Sveriges Arkitekter
När: 05 Jul
Klockan: 11.00-11.50
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Arkitektur och kultur som stabilisatorer i det snabbare digitala samhället

Arrangör: White Arkitekter, Färgfabriken Expanded Societies och Sveriges Arkitekter
När:
 05 Jul
Klockan: 11.00-12.00
Plats: Blue Charm, fartyg i Visby gästhamn
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Social hållbarhet som affärsmodell i markanvisningar och byggprocesser

Arrangör: Kalejdoskop
När: 05 Jul
Klockan: 12.30-13.15
Plats: Strandgatan 35
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Torsdag 6 juli

Ta chansen! Våga se bostadskrisen som en möjlighet att skapa socialt hållbara städer

Arrangör: White Arkitekter
När:
 06 Jul
Klockan: 08.00-08.45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena

Arrangör: Göteborgs Stad – Älvstranden Utveckling
När: 06 Jul
Klockan: 09.00-10.00
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030

Arrangör: Tankesmedjan Global utmaning
När:
 06 Jul
12.00-12.45
Plats: Donnersgatan 6
Läs mer

……………………………………………………………………………..

Vill du veta mer?

Alla seminarier där vi deltar hittar ni i vår kalender.
Vi rekommenderar även att ni laddar hem Almedalens officiella app för enklare navigerande denna hektiska vecka.

Av: Anton Almqvist

Publicerad: 20 juni, 2017

Läs hela

Täby kommunhus tilldelas internationellt arkitekturpris i Los Angeles

11 juni, 2017

Under helgen fick Täby kommunhus gold medal i kategorin ”Architecture – Institutional” i designtävlingen International Design Awards (IDA). Prisceremonin hölls på A+D Museum i Los Angeles. Priset instiftades 2007 för att hylla designvisioner och talang inom arkitektur, inredning, produkter, grafik och modedesign.

White vann 2010 den allmänna tävlingen om Täbys nya kommunhus i konkurrens med 70 inlämnade bidrag. Whites förslag har strävat efter maximal öppenhet mellan kommunledning och medborgare. Ansvariga arkitekter på White är Thomas Rudin och Robert Schmitz. Huset invigdes under våren 2017.

Kommunhuset ligger på ett område framför Täby närsjukhus som tidigare använts som parkering. Byggnaden ligger strategiskt vid den nya Esplanaden som binder samman centrum, bibliotek, kyrka, bad och gymnasieskola. Mötet mellan medborgare och kommun är i fokus. Entréplanet rymmer alla rum för möten mellan medborgarna och kommunen. I fyra plan ovanför entrén ryms verksamheten, kommunens avdelningar och tjänstemän.

Fasaden av glas med fasadlameller av mässingsplåt kommer med åren att gå från ljusare toner till mer patina. Huset är preliminärt certifierat som Miljöbyggnad Guld.

Totalt lämnades 5000 förslag till IDA:s samtliga fem huvudkategorier och 30 jurygrupper bedömde bidragen.

Taby KH_Foto Anders Bobert_170324
Foto: Anders Bobert

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 11 juni, 2017

Läs hela

White får hedersomnämnande för upplevelsecenter i Tyskland

30 maj, 2017

White har fått ett hedersomnämnande för sitt förslag till ett upplevelsecenter för biodiversitet utanför den tyska staden Rehau, nära den tjeckiska gränsen. Förslaget omfattar nybyggnation av ett upplevelsecenter innehållande restaurang, utställning och undervisningslokaler, samt cirka 50000 kvadratmeter landskap.

Rehau_White_Fasad

White enda svenska arkitektkontoret i internationell tävling

Under knappt 50 år delades Europa av järnridån. Längs den hårdbevakade gränsen anlades en bred dödszon där ingen människa hade tillträde. När Berlinmuren föll och gränserna öppnades 1989 byttes taggtråden mot ett grönt band av orörd natur från Barents hav till Adriatiska havet. Staden Rehau ligger i norra Bayern precis i anslutning till det gröna bandet. Från att ha varit en liten utpost vid gränsen mot östblocket har nu staden ett strategiskt läge mellan Berlin i norr, de stora industristäderna i södra Tyskland och Prag i öster. Som arrangör av tävlingen ser staden potentialen i ett upplevelsecenter i strategiskt läge i direkt anslutning det paneuropeiska naturskyddsprojektet Gröna Bandet.

White, med referenser från framgångsrika projekt för naturum och liknande uppdrag där natur och arkitektur möts, prekvalificerades som enda svenska arkitektkontor till tävlingen där totalt elva kontor deltog. White tävlade mot arkitekter från bland annat Tyskland, Schweiz och Spanien, varav många av dem med kända besökscenter på sin meritlista.

GRENZRAUM-fassadendetail

Distinkt form och innovativa lösningar

Whites förslag är en nytolkning av den regionala ladugårdsarkitekturen. En distinkt vinkelformad träbyggnadplaceras i gränslandet mellan skog och öppen mark och skapar en generös entréplats mot sydväst och det böljande centraleuropeiska landskapet. Byggnaden är delvis nedsänkt i marken och besökaren rör sig i ögonhöjd med växter och djur längs en glasslits som får hela byggnaden att sväva. Byggnadens fasader är ett stort bibliotek av biologisk mångfald och högpresterande solceller. Besökarna bygger tillsammans fågelholkar, bikupor och insektshotell som med tiden fyller fasadbiblioteket och gör själva byggnaden till centrum för biodiversiteten längs det gröna bandet.

Tävlingsjuryn lovordade byggnadens innovativa biofasad i kombination med den distinkta formen och det interiöra ljusspelet, liksom de tekniska lösningarna för lokal elproduktion, värmelagring, naturlig ventilation och dagsljus som var helt integrerade i byggnadsformen.

– Att vi tar pris i en stor internationell arkitekttävling i konkurrens med namnkunniga arkitekter från hela Europa är givetvis jätteroligt, men också viktigt för bilden av oss som ett internationellt kontor med hållbar arkitektur som exportvara. Vi har tillsammans med några av Europas bästa ingenjörer ritat en självförsörjande byggnad helt i trä där arkitektur och hållbarhet är oskiljbara beståndsdelar. Vi har lyckats få in en fot i det här sammanhanget med ett förslag som sticker ut – både i form, material och innovativa lösningar – och det känns kul att komma så långt med ett projekt som ligger så helt i linje med vår affärsplan, säger ansvariga arkitekter Magnus Bunner och Björn Bondesson.

x - GRENZRAUM_Sitplan

I tävlingsteamet från White ingick förutom Magnus Bunner och Björn Bondesson även arkitekterna Stina Hillinge, Eva Hanewinckel och Linn Roldin, landskapsarkitekterna Anika Meincke, Ulrika Bergbrant och Eric Reid, samt miljöexperterna Daniel Nilsson och John Helmfridsson. Tekniska konsulter för konstruktion, tekniska system och energi var Drees & Sommer, Stuttgart & Düsseldorf genom Michael Duder, Christian Luft och Michael Dufner.

x - GRENZRAUM_exteriör

Publicerad: 30 maj, 2017

Läs hela

Plats för Göteborg presenterar plan för nytt evenemangsområde

23 maj, 2017

Idag presenteras planen för ett helt nytt evenemangsområde i Göteborg – 4000 bostäder, ny arena och mycket mer! Plats för Göteborg är ett initiativ i syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan. Genom att ta ett helhetsgrepp kring såväl arenafrågan, bostäder, företag och platser för idrott och evenemang kan det skapas ett område där hela Göteborg kan ta plats, både i Sverige och internationellt.

Arena Flygvy 170518 RS
Bild: Plats för Göteborg

Plats för Göteborg är ett konsortium med Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam samt arkitekterna White, Semrén Månsson, Wingårdhs och Sweco.

White, med arkitekterna Johan Lundin och Louise Didriksson, har tillsammans med övriga arkitekter i gruppen tagit fram en stadsbyggnadsvision för området längs det så kallade evenemangsområdet. Förslagets syfte är att visa hur ny arena och ny simhall kan finansieras genom bostadsbyggande. White har bidragit med idéer på hur staden kan utvecklas så att området blir en sammanhängande del av staden.

Arenan integreras i kvarteret

Förslaget visar hur den nya arenan integreras i en kvartersstruktur som innehåller verksamheter i bottenvåningarna. Högre upp i husen finns plats för kontor, hotell och bostäder. Här finns en unik möjlighet att kombinera vardagsdestinationer med arenor i världsklass.

– Det handlar inte om att bygga ett hus – det är hela området som är arenan! Att bygga stad handlar om att skapa offentliga rum där människor kan mötas. Parken, Arenatorget och Å-stråket är de viktigaste pusselbitarna i förslaget, säger Johan Lundin.

frg Arenatorget 02
Bild: Plats för Göteborg
Arenastaden_SEMREN&MA¦èNSSON_River_utkast_2
Bild: Plats för Göteborg

Liv och rörelse ska ge ökad trygghet

Burgårdsparken, ett restlandskap med stora ekar blir hela områdets gröna lunga, fylld med aktiviteter. Parken möter Arenakvarteret vid Arenatorget, som blir en viktig plats för lek, vila, mat och äventyr för barn och unga. Här finns den nya simhallens entré en mycket viktig målpunkt för att skapa liv och rörelse i området. White ser stor potential att maximera användandet av en ny arena och ge plats inte bara för evenemang utan även för vardagsidrott och föreningsaktiviteter.

– Med fler människor i rörelse genom området och med fler verksamheter i anslutning till området ökar tryggheten och därigenom attraktiviteten, säger Louise Didriksson.

Förslaget visar möjligheten att genom gestaltning av både byggnader och offentligt rum skapa ett aktivt, karaktärsfullt och spännande stadslandskap för hela Göteborg.

Läs mer om förslaget på www.platsforgoteborg.se

 

 

Publicerad: 23 maj, 2017

Läs hela

I Hokus Fokus flyttar White fokus från ”det onda”

15 maj, 2017

För att flytta fokus från det kliniska, som ofta upplevs ogästvänligt och hotande, fick White i uppdrag att omvandla väntrum och provtagningsrum på Barnfysiologen i Göteborg. Olika årstidsteman och barn- och patientperspektiv har inspirerat och väglett gestaltningen, och resultatet har blivit en varm och välkomnande miljö i nära samverkan mellan kompetenserna ljusdesign och inredningsarkitektur.

HokusFokus_1
I ena provtagningsrummet kan patienterna nu titta upp på ett målat bladverk i taket, kompletterat med fiberoptik likt en solbelyst trädkrona. Rummet i övrigt är inrett som en somrig blomsteräng med den medicinska utrustningen delvis dold eller integrerad i motivet.

– När man kommer till ett sjukhus som patient befinner man sig i en väldigt utsatt situation. Man kanske är orolig, har ont och vet inte riktigt vad som ska hända. Vårt uppdrag har handlat om att skapa en välkomnande miljö som flyttar fokus från det onda. Därför har vi kallat projektet för Hokus Fokus. Det som varit extra roligt är att vi inte bara fått möjlighet att jobba med väntrummen, utan även provtagningsrummen. Eftersom fokus oftast ligger på utrustningen och det kliniska är det en miljö som kan kännas väldigt skrämmande och ogästvänlig, säger inredningsarkitekt Johanna Augustsson och ljusdesigner Mikaela Åström Forsgren.

En nära dialog med personal, patienter och anhöriga har lett till stort engagemang. Patienter har ritat och berättat om sina favoritplatser och vilken miljö de önskade på sjukhuset. För att kunna utföra provtagningarna krävs stora mängder av jämnt ljus, vilket kan upplevas obehagligt för patienten. En viktig bit har därför handlat om att skapa ett bländfritt ljus med god färgåtergivning som kan dimras efter behov. Efter provtagningen kan belysningen tex dimras ner och ersättas av glittrande fiberoptik, för att skapa en lugnare och tryggare stämning.

Inredning och ljus Barnfysiologen Göteborg
Specialdesignade sittmöbler, skåpsinredning, armaturer och djurschabloner skapar flera avdramatiserande fokuspunkter att fästa blicken på under provtagning och behandling.

HokusFokus_4

HokusFokus_3 HokusFokus_5

HokusFokus_7 HokusFokus_8

 

Publicerad: 15 maj, 2017

Läs hela

Fortsatt förtroende efter lyckat samarbete kring sjukhusprojekt i Kongo

12 maj, 2017

White har sedan september 2016 arbetat med en förstudie för en ny mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i staden Bukavu, östra delen av DR Kongo nära gränsen till Rwanda. Sjukhuset drivs av människorättsförsvararen, fredspriskandidaten och 2014 års Sakharovpristagare Dr Denis Mukwege.

Under Dr Mukweges besök i Oslo den 6 maj presenterade arkitekterna Cristiana Caira och Saga Karlsson tillsammans med professor Marie Berg från Göteborgs universitet och Andreas Berg från WSP den färdiga förstudien.

JohnnyVaetNordskog_web_VN_8261

– Vi fick mycket positiv respons från Dr Mukwege och representanterna från Mukwege Foundation, och fick glädjande nog frågan om att följa upp projektet under nästkommande skede och genomförande i samarbete med lokala arkitekter när finansieringsfrågan har landat. Nu startar en enorm kraftinsamling från Panzisjukhuset för att få finansiering för genomförandet, bland annat genom en stor givarkonferens i Bukavu med internationella aktörer i slutet av maj, berättar ansvarig arkitekt Cristiana Caira.

Förstudien har genomförts pro bono av White i samarbete med Panzisjukhuset, Göteborgs universitet, WSP, Art of Life and Birth samt Centrum för Vårdens Arkitektur vid Chalmers. Syftet är att bygga ett center där kvinnor kan föda barn tillsammans med närstående i en säker och professionell miljö. Enheten skall lösa trångboddheten i det befintliga sjukhuset och erbjuda en mödra- och neonatalvård som är baserad på en vetenskaplig, patientcentrerad holistisk vårdfilosofi, och som utformas enligt principerna av den läkande arkitekturen.

FN:s femte millenniemål är att minska den globala mödradödligheten med tre fjärdedelar. Dr Mukweges vision är att genom Panziprojektet skapa en förebild för mödra- och neonatalvård för andra sjukhus i liknande kontexter i DR Kongo, Afrika och världen.

JohnnyVaetNordskog_web_VN_8433

Publicerad: 12 maj, 2017

Läs hela