Nyheter

Ebbepark Eco Canopy: Nu kan Linköpingsborna delta i utvecklingen av framtidens hållbara stadsdel!

8 mars, 2018

365 dagars mikroklimat om året mitt i Linköping – ska vi: plocka en Linköpingsbanan i halvtidsvilan på den årliga februariturneringen i beachvolley? Hitta nya innovativa affärslösningar tillsammans på klätterväggen? Avnjuta en härproducerad tomatsalsa under ett utomhushackathon i december? White bjuder in alla Linköpingsbor att delta i utvecklingen av framtidens hållbara stadsdel i Ebbepark.

Ebbepark i Linköping är platsen för ett äldre centralt beläget industriområde. Här växer nu morgondagens hållbara stadsdel fram: en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande tillsammans med bostäder och service.

White är med i flera olika delprojekt i Ebbepark för utveckling av landskap, torg och utemiljöer men även med förstudien för Eco Canopy i kvarteret Labbet, som stöds av Naturvårdsverket. Det handlar om ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande arkitektur som skapar ett mikroklimat i kvarterets utemiljö.

Chans till större delaktighet för Linköpingsborna i tidiga skeden
Nu kan Linköpingsborna delta i utvecklingen genom att dela sina tankar och idéer om vad Ebbepark ska vara. Undersökningen genomförs digitalt och är tänkt att fungera som underlag för det fortsatta arbetet med platsens gestaltning.

– Vi vill bjuda in Linköpingsborna till att vara arkitekt för en dag och samskapa innehållet i Eco Canopy med oss. Vad vill vi att Eco Canopy ska vara? Varför inte ha en bit av Italien ’in your backyard’ med bougainville och fikonträd och kanske en porlande fontän? Eller en bit av tropikerna, med vattenfall och egenodlade bananer ’made in Linköping?, säger Filippa Karlsson, arkitekt på White i Linköping.

Genom projektresultaten kan Eco Canopy-projektet bidra till utvecklingen av fler klimatanpassade stadsdelar i Linköping. Här finns stora möjligheter att återanvända resultat och erfarenheter för ny- och ombyggnationer och förtätning både i helt nya stadsdelar och i miljonprogramsområden.

– I utvecklingen av Ebbepark har vi en tydlig ambition i att erbjuda området som en testbädd för nya innovativa lösningar inom samhällsbyggnad. Förstudien till Eco Canopy är ett mycket bra exempel på det som det ska bli spännande att följa, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors som tillsammans med Stångåstaden utvecklar Ebbepark.

Innovativ arkitektur och digital infrastruktur
En ökande urbanisering skapar påfrestningar på både klimat och människors hälsa och livsstil. Förutsättningarna för naturliga kontakter och gemenskap måste därför öka i samma takt. Med Eco Canopy utforskar vi nya typer av miljöer som främjar utomhusvistelse, aktivitet och möten människor emellan.

Här kombineras klimatanpassat och kreativt byggande med ekosystemtjänster och smarta styrsystem för belysning, ventilation och hantering av kvarterets avfall och avloppsvatten.

En viktig del i projektet är digitalisering. Digitalisering både vid design och konstruktion, men också för en framtidsorienterad infrastruktur i kvarteret. Den digitaliserade infrastrukturen styr energiflöden samtidigt som den blir en kunskapsgenererande plattform där användarna kan interagera med byggnadens prestanda och med varandra. Konceptet bygger på att hushålla med resurser och främja en hälsosam och urban livsstil.

Kontakt
Filippa Karlsson, arkitekt på White i Linköping
013-35 57 31

Delta i undersökningen
Klicka här för att delta!
Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna.

Mer om Ebbepark
Läs mer om Ebbepark på projektets webbplats.

Ebbepark Eco Canopy
Visualisering: White arkitekter

Ebbepark Eco Canopy
Visualisering: White arkitekter

 

 

Publicerad: 8 mars, 2018

Läs hela

Ljuskonst ger tryggare gångtunnlar i Göteborg

24 oktober, 2017

Konstverket i gångtunneln som mellan Vättleskolan och Rannebergsskolan, i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg, invigs på FN-dagen den 24 oktober. Trygg, vacker stads Light & Art-tunneln ”Pieces of Sky/ Pieces of Time” i Rannebergen med verk av Marie Dahlstrand är skapad i samverkan med White, Angereds stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

Tunnel_Rannebergen_front

Ett samarbete mellan ett team på White, bestående av Kajsa Sperling, Marcus Anderson, Elsa Hallström och Christina Vildinge, och konstnären Marie Dahlstrand har pågått under hösten för att göra tunneln och gångstråket till en ljusare och tryggare plats med hjälp av konst och ljus. Den konstnärliga gestaltningen består av handgjorda konstverk i keramik som kvällstid kompletteras med ljus som en integrerad del av kompositionen.

– I samarbetet med konstnären har vi skapat ljuskonst, där vandringen genom tunneln är som en rörelse mellan gryning och skymning. Verket växer fram på tunnelväggarna i mörkret och förvandlar platsen under kvällen, berättar Kajsa Sperling, ansvarig ljusarkitekt.

I anslutning till ingivningen har elever på Vättleskolan och Rannebergsskolan skapat ljuslyktor som tänds under invigningskvällen. Lärare, familjer och boende i området är inbjudna och uppmuntrats att medverka med egna lyktor.

Tunnel_Rannebergen_detalj

– Tunneln är en länk längs det stråk som förbinder skolorna och barnen har inspirerats av tunnelns ljuskonst på ett sätt som vi hoppas skapar vackra minnen och upplevelser i förhållande till platsen, säger Christina Vildinge, strategisk designer på White.

Arbetet med tunneln är en del av projektet Ljuskonst inom projektet ”Trygg, vacker stad”, en samverkansorganisation där Göteborgs park- och naturförvaltning, trafikkontor och stadsbyggnadskontor samarbetar i gemensamma projekt. Tunneln i Rannebergen är skapad i ett samarbete mellan detta projekt, Angered stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

Mer information om invigningen

Tunnel_Rannebergen_fron_2

Publicerad: 24 oktober, 2017

Läs hela

Hallå där! Cristiana Caira, ansvarig arkitekt för förstudie Panzi Hospital

11 oktober, 2017

White har sedan september 2016 arbetat med en förstudie för en ny mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i staden Bukavu, östra delen av DR Kongo. Sjukhuset drivs av människorättsförsvararen, fredspriskandidaten och 2014 års Sakharovpristagare Dr Denis Mukwege.

Fr.v: Dr Denis Mukwege, Saga Karlsson (White arkitekter), Tommy Sandén (Mukwege Foundation), Annika Sandén och Cristiana Caira (White arkitekter) under presentationen av förstudien i Oslo våren 2017.Fr. v Dr Denis Mukwege, Saga Karlsson (White arkitekter), Tommy Sandén (Mukwege Foundation), Annika Sandén och Cristiana Caira (White arkitekter) vid presentationen av förstudien i Oslo våren 2017.

Vad är det som engagerar er mest i samarbetet med Panzi Hospital?

– Framförallt att arbeta för en verksamhet som verkligen gör skillnad i en del av världen där våld mot kvinnor är ett stort problem – att vi kan använda vår kunskap för att bidra till arbetet för att hjälpa utsatta kvinnor och förbättra miljöerna för barnafödande i Kongo.

Vad är det som gör Panzi-projektet till ett självklart val för White att engagera sig i?

– Vi som arkitekter kan bidra till bättre värld genom vårt yrke. Vi är ju inte är lärare eller läkare, men vi kan rita byggnader och städer som stärker demokratiska processer. Detta är något som passar väl in i Whites grundbudskap om att arbeta för ett jämlikare samhälle genom ”democratic architecture”. Hälsa är en dimension och politiken en annan, och när vi bidrar till utvecklingen av Panzisjukhuset stödjer vi även dr Mukweges arbete för demokrati – det blir ett slags ”dubbel-statement”.

Hur har det varit att arbeta tillsammans med Dr Mukwege och hans team?

– Det är naturligtvis väldigt motiverande att få arbeta med Denis Mukwege. Han är en stark personlighet som har uppmärksammats över hela världen, inte bara för sin medicinska expertis utan även för sitt politiska engagemang för människorätt och demokrati med fokus på framförallt kvinnor i Afrika. Att på det sätt vi gjort få samarbeta med personer som riskerar sitt liv varje dag för något gott känns väldigt meningsfullt.

Vad händer med projektet framöver?

– Just nu är Mukwege Foundation i en intensiv fas av insamlingsarbetet för att finansiera utvecklingen av sjukhuset. Glädjande nog har vi fått frågan om att följa upp projektet under nästkommande skede i samarbete med lokala arkitekter när finansieringsfrågan har landat. Ett projekt av det här slaget projekteras inte bäst hemifrån – det är de lokala arkitekterna och byggarna som sitter på kunskap om lokala förhållanden, normer och material. Vår roll blir att vara ett stöd för att se till att idéerna från förstudien bibehålls och vidareutvecklas.

Förstudien har genomförts pro bono av White i samarbete med Panzisjukhuset, Göteborgs universitet, WSP, Art of Life and Birth samt Centrum för Vårdens Arkitektur vid Chalmers.

Publicerad: 11 oktober, 2017

Läs hela

Silver för White i kanadensisk designtävling

4 oktober, 2017

White arkitekters förslag till nationell stadspark har belönats med en silvermedalj i staden Québecs internationella designtävling Rêvons nos rivières (”Vi drömmar våra floder”). Syftet med tävlingen var att ta fram idéer till hur man bättre kan ta vara på de vattendrag som flyter genom staden.

Quebèc City

Whites bidrag – Parc des Quatre Rivières (”De fyra flodernas park”) – ger prov på de olika landskapstyper som finns i och runt Québec: natur, kultur och jordbruk.

Teamet från White Arkitekters kontor i Oslo har utgått från allemansrätten och tagit fram ett förslag som visar – i flera olika skalor – hur flodområdet i regionen Capitale-Nationale kan omvandlas till en nationell stadspark. Parc des Quatre Rivières är tänkt att bilda en ny bio-fysisk gräns som medför att staden närmar sig vattnet och att gränsen mellan stad och omgivande natur suddas ut.

White Arkitekters team:
Jenny Mäki, arkitekt (Sverige)
Eric Reid, landskapsarkitekt (Kanada)
Daniel Hultman,visualiserare (Sverige)
Rebekah Schaberg, stadsplanerare (USA)
Anna Graaf, hållbarhetsspecialist (Sverige)
Joan Rassmusen, arkitekt (Danmark)
Sander Schuur, specialist inom hållbar vattenhantering (Nederländerna)
Niels de Bruin, landskapsarkitekt (Sverige)
Daniel Hultman, Illustratör (Sverige)
Victoria Percovich Guiterrez , hållbarhetsexpert (Sverige))

Vårt tävlingsbidrag på plats visas här.

 

Publicerad: 4 oktober, 2017

Läs hela

Telia Company nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2017

3 oktober, 2017

Telia Companys kontor i Luleå, där White ansvarat för inredningen, har nominerats till Sveriges snyggaste kontor 2017.

– Det är fantastiskt kul att vårt driv gällande utveckling av återbruk och cirkularitet får sådan här uppmärksamhet. Tar vi hem det här priset innebär det litet steg framåt för White men ett stort steg framåt för hållbara processer inom hela inredningsbranschen, säger Kristofer Jonsson, ansvarig inredningsarkitekt.

Telia, Luleå

Telia Companys lokaler i Luleå är av ett slag för sig. Redan från början hade Telia en högt ställd vision om det nya kontorets hållbarhet – 80 procent av all inredning i det 6000 kvadratmeter stora kontoret skulle vara återanvänd. White antog utmaningen och såg kundens vision som en källa till stor kreativitet i designarbetet.

Inledningsvis utfördes en utredning gällande den befintliga inredningen. Utredningen resulterade i en inventeringslista komplett med bilder och mått omfattande tio tusentals produkter och möbler från en handfull olika kontor i Stockholmsregionen som sedan överlämnades till oss och som under hela projektet var ett av de tyngsta styrande dokumenten. Tidigt involverades externa möbelleverantörer, snickare och projektledare i det som blev en grupp för det gränsöverskridande samarbete som skulle pågå i två års tid.

Parallellt med det ingående konceptarbetet började en grund ta form för hur teamet skulle ta sig an återbruket. Projektet blev en logistisk övning som banade väg för en ny klimatsmart och ekonomiskt gynnsam projektform där produkter noggrant valdes ut, transformerades och så småningom sändes iväg till Luleå i omgångar.

Under den mest intensiva perioden av projektet flyttade teamet in i en studio som kom att bli den hubb från vilken designarbetet drevs fram till den punkt då endast inflytt återstod.

Invigningen ägde rum i början av december 2016. Vid färdigställande kunde det konstateras att det tidigare ställda målet på 80 procent återbruk hade överträffats – resultatet visade en siffra på 86 procent vilket gör Telia Companys kontor i Luleå till världens mest återbrukade kontor i sitt slag.

Projektet för Telia Company i Luleå är ett banbrytande projekt ur många synvinklar. Tillsammans med samarbetspartners har White skapat en världsunik arbetsplats för de 700 medarbetarna med aktivitetsbaserade kontorsytor, kundfront, matsal och lounger till 20 procent lägre kostnad för vår kund, jämfört med om projektet avsett ett kontor med ny inredning.

Vinnaren i tävlingen koras i samband med seminariet Stora Kontorsdagen, som arrangeras av Lokalnytt. Tävlingens syfte är att visa på den stora mängd av snygga och smarta kontor som finns i Sverige, och de kriterier som bedöms är stil, arbetsmiljö och nytänkande. Priset är, förutom äran och uppmärksamheten, ett exklusivt konstverk som ytterligare kommer att förgylla kontorsmiljön för hyresgästerna i det vinnande kontoret.

 

Fakta Telia Companys kontor i Luleå
Inredningsarkitekt: White arkitekter
Beställare: Telia Company
Yta: 7200 m2
Projektstart/slut: 2015-2016
Fotograf: Emil Fagander

Telia_04

Telia, Luleå

img2-67

5_

8_

 

Publicerad: 3 oktober, 2017

Läs hela

Open House på Whites Stockholmskontor, lördag 7 oktober kl. 10-16

2 oktober, 2017

Häng med på en rundtur i vårt flerfaldigt prisbelönta kontor Katsan!

Guidade visningar varje heltimme
Kontorshusets totala yta är 6 700 m² och huset är fyllt av smarta lösningar för uppvärmning och nedkylning. Framförallt är den en stimulerande arbetsplats för 400 människor. Vi börjar vid kajkanten, rör oss upp i byggnaden på de olika våningsplanen och avslutar på det gröna taket som främjar den biologiska mångfalden i området. Du kommer bjudas på en spännande blandning av arkitekturhistoria och nutida projekt. Ansvariga arkitekterna för projektet Linda Mattsson och Marja Lundgren berättar. Hiss finnes.

Katsan03

Staden i mitt <3
Familjelördag på White! Hur kan vi använda kulturens kraft när vi bygger stad? Och hur har ansvariga i det aktuella stadsutvecklingsprojektet Södra Skanstull jobbat med det? En öppen utställning på plan 1 undersöker frågan. För alla barn håller vi workshop om att bygga högt i vår pop-up ateljé, med hjälp av trä, limpistol och pappersrör kan vi nå nya höjder.

Kom och fika och prata hållbar stad med några av de arkitekter och hållbarhetsspecialister som just nu jobbar med framtidens Stockholm. Utställningen är öppen hela dagen, mellan klockan 10-16.

Hoppas vi ses under broarna vid Skanstull, Östgötagatan 100

Om Open House
Open House är en internationell festival där allmänheten får gratis guidade visningar av stadens mest spännande byggnader och platser. Open House kommer till Stockholm för andra året i rad, 6-8 oktober.

Se hela programmet här
www.openhousestockholm.se

 

Katsan05

Katsan09

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 2 oktober, 2017

Läs hela

Två Whiteprojekt nominerade till Sweden Green Building Awards 2017

27 september, 2017

Den svenska bygg- och fastighetsbranschen har under sommaren nominerat projekt, byggnader och framstående personer däribland kvarteret Perukmakaren och Skånegatan 1-3 i Göteborg. Dessa har nu lämnats till jurygrupperna som kommer att utse finalister och vinnare.

Skanegatan-CF112770

Kvarteret Perukmakaren har nominerats i kategorin Årets LEED-projekt. Hela fastigheten i Kvarteret Perukmakaren genomgick en omfattande modernisering och utveckling där samtliga butikslokaler renoverades och gamla kontorslokaler byggdes om till hotell och vandrarhem.

Redan från starten av projekteringsfasen för kvarteret sattes målet att det skulle certifieras enligt LEED Core and Shell i syfte att uppnå nivå Gold, och fastigheten är nu på gränsen till Platinum. Fastighetsägare är Vasakronan.

I samma kategori har även nominerats Klipporna, Kvarteret Nattugglan och Operationscentrum Öst.

I kategorin Årets BREEAM-projekt nominerades ytterligare ett Whiteprojekt – Skånegatan 1-3, där NCC är fastighetsägare. Allt från materialval till byggprocess har setts över. Målet har hela tiden varit en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd. Huset är miljöcertifierat enligt Excellent BREEAM, och fyrklöverformen ger en maximering av kontorsyta med goda dagsljusnivåer.

I samma kategori är även eXlent Hyllie, Hubhult och Torsplan 2 nominerade.

Priserna delas ut till vinnarna av Sweden Green Building Awards den 23 november i Stockholm.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Sweden Green Building Council grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och organisationer där förutom White arkitekter även ingår  Akademiska hus, dåvarande DTZ numera Cushman & Wakefield, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco och Vasakronan.

Här är alla de nominerade till SGBC Awards 2017

Publicerad: 27 september, 2017

Läs hela

Arkitekturfestival 2017 – Var får kulturen plats i det växande Uppsala?

25 september, 2017

Den 7 september 2017 arrangerades för andra året i rad arkitekturfestivalen i Uppsala, denna gång på Fyristorg där Uppsala kommun iordningställt mötesplats fyris som en del av stadsodlingsåret. Arkitekturfestivalen startades utifrån en vilja att skapa en plattform för att ta samtalet om arkitektur och stadsbyggnad utanför ramarna för våra uppdrag och involvera allmänheten lika väl […]

Den 7 september 2017 arrangerades för andra året i rad arkitekturfestivalen i Uppsala, denna gång på Fyristorg där Uppsala kommun iordningställt mötesplats fyris som en del av stadsodlingsåret. Arkitekturfestivalen startades utifrån en vilja att skapa en plattform för att ta samtalet om arkitektur och stadsbyggnad utanför ramarna för våra uppdrag och involvera allmänheten lika väl som våra kunder och samarbetspartners.

Whites manifest Sex steg till kulturtätare städer låg till grund för årets tema, Var får kulturen plats i det växande Uppsala?, som från olika infallsvinklar diskuterades under de fyra panelsamtalen. Utöver detta arrangerades ett antal workshops och en kartläggning av Uppsalas kulturliv där allmänheten bjöds in att delta.

Arkitekturfestivalen bjöd på många intressanta diskussioner och möten som vittnar om kulturens betydelse för en levande och attraktiv stad. Vi hoppas att årets arkitekturfestival bidragit till att skapa större förståelse för vikten av att beakta kulturfrågor i arbetet med att bygga och utveckla framtidens Uppsala.

Uppsala_arkifestival1

Panelsamtal 1. Fr. Vänster: Stig-Björn Ljunggren, Monica von Schmalensee, Jan-Erik Hellman, Katarina Jönsson Norling.
Se hela paneldiskussionen här.

Uppsala_arkifest2 Uppsala_arkifest3 Uppsala_arkifest4

Deltagare i workshopen ”Dancewalk” av och med konstnären Anna Asplind.

”Staden skapar våra kroppar samtidigt som våra kroppar skapar och definierar platsen de för tillfället är på. Vår förståelse för och kunskap om de här kopplingarna kan fördjupas genom konstformen dans. I koreografen Anna Asplinds Workshop, Dancewalks, undersöker vi gemensamt relationen mellan kropp, rörelse och plats. Genom enkla övningar får du möjlighet att hitta nya sätt att se på vårt gemensamma rum. Det är snarare en form av meditation än koreografiska krumbukter. Asplind har sedan flera år tillbaka arbetat med Dancewalks både som konstform, i samarbete med stadsplanerare och i en vetenskaplig studie.”

Uppsala_ark4Uppsala_ark5

Helena Brobäck och Sven Holmberg från Urban Sketcher i Eskilstuna höll en uppskattad skiss-workshop där deltagarna fångade Uppsalas kulturliv med papper och penna.

upp_arkifest6

Vi tog tempen på Uppsalas kulturliv genom en kartläggning av var och hur Uppsalaborna konsumerar kultur. Resultatet hittar du här: Kulturmapping_Arkitekturfestival17

Se alla seminarier på vår Vimeo-kanal.
För mer information kontakta: Jakob Lundkvist på tel 072-173 32 54. 

Av: Anton Almqvist

Publicerad: 25 september, 2017

Läs hela

Byggstart för skulptural profilbyggnad i Göteborg

22 september, 2017

Nu förvandlas skamfilade miljonprogramsområdet Backa i Göteborg till Selma stad, med tusentals nya bostäder och det pånyttfödda torget i huvudrollen som scen, vardagsrum och mötesplats. Hjärtat i hela satsningen är ett storskaligt stadsdelshus fullt med rum för kultur. Den nya profilbyggnaden har ritats av White, och GöteborgsLokaler tar första spadtaget på måndag 25 september.

SelmasKulturhus_ext_160706_BW

Byggandet av Selma stad innebär ett radikalt lyft för hela stadsdelen Backa på norra Hisingen i Göteborg. Stadsdelen byggdes ut i hög takt under miljonprogramstiden, och många av dem som flyttade in bor fortfarande kvar. Tillgång till fina grönområden och ett hyfsat citynära läge är uppskattade kvaliteter bland invånarna.

Backa är ett av stadens prioriterade utbyggnadsområden och på sikt planeras för upp till 3000 nya bostäder i området. Hela Selma stad beräknas stå klar 2022–23.
Klassiska men luggslitna Backa kulturhus – där Nationalteatern huserade med hela sin verksamhet – ersätts med ett stadsdelshus som inrymmer teater, bibliotek, kafé, kulturskola, mötesplats för seniorer, fritidsgård och kontor för stadsdelsförvaltningen.

– Vi blev överförtjusta när vi förstod vilket innehåll huset skulle ha. Det är otroligt kul att få göra ett hus som visar upp kulturen i sin fulla prakt med hela huset som en stor scen, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt på White i Göteborg.

Byggnadens form och gestaltning ska främja det unika livet i huset på bästa sätt. Arkitekterna har skapat en både teatralisk och funktionell byggnad som lyfter fram husets innehåll. Fasaden utformas som en ridå, med böljande fönsteröppningar likt glipor i ridån där husets innehåll lekfullt visas upp för publiken på torget. Arkitekturens mest tongivande element är betong, som bildar ytskikt för både golv, väggar och tak. I stället för kall och hård, som betong ofta beskrivs, blir den till en varm klangbotten för allt det färggranna som skapas och utstrålas i huset.

– I princip kan man säga att byggnaden skulpteras i betong, förklarar Mattias Lind. Vårt mål är en sammanhållen gestaltning som knyter samman insida och utsida. Med konsekvent och konceptuell arkitektur får huset en väldigt stark identitet.

Det nya stadsdelshuset ska givetvis vara hållbart ur både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Byggnaden blir energieffektiv med gott inomhusklimat och kloka materialval.
Det nya stadsdelshuset börjar byggas i mitten av september 2017. Huset består av ca 6 250 kvadratmeter fördelat på fyra plan och en mindre källare. Ytorna samutnyttjas effektivt genom flexibla rum där verksamheterna blandas och möts.

För mer information: Mattias Lind, ansvarig arkitekt, tel 031-608651

Högupplösta bilder finns att ladda ner i vårt pressrum på Mynewsdesk

Publicerad: 22 september, 2017

Läs hela

Träffa White på Gather Festival 13-16 september 2017 i Stockholm

12 september, 2017

Träffa oss på Gather! Vi på White är stolta och glada över att vara en del av Gather Festival 2017, en innovationskonferens och festival som för första gången äger rum på Nobelberget i Nacka, 13-16 september. Festivalen riktar sig till innovationsdrivna människor, förändringsbenägna företagare, ambitiösa startups, kreativa kulturskapare och tekniska revolutionärer. Gather fokuserar i år […]

Träffa oss på Gather! Vi på White är stolta och glada över att vara en del av Gather Festival 2017, en innovationskonferens och festival som för första gången äger rum på Nobelberget i Nacka, 13-16 september. Festivalen riktar sig till innovationsdrivna människor, förändringsbenägna företagare, ambitiösa startups, kreativa kulturskapare och tekniska revolutionärer. Gather fokuserar i år på fem olika teman: ”Urban development”, ”Economy”, ”Human vs. Machine”, ”Democracy” samt ”Communication”.

White_gatherfestival

ONSDAG 13/9

På Urban Creation Day – Nacka kommuns stadsutvecklingsdag i regi av Gather – leder White ett labb om normkreativ stadsplanering tillsammans med the Better Block. En mild variant av civil olydnad med nya perspektiv utlovas!

Hålltider:

Kl. 12:05 Key note med Jason Roberts från The Better Block.

Kl. 13:45 Key note med Monica von Schmalensee och Mårten Frumerie (SLL) om de viktiga offentliga rum som uppstår i samband med ny tunnelbana

Kl. 14:45 LABB! White Arkitekter och the Better Block. Normkreativ stadsplanering med inbjudna ungdomar på ett av nyckelstråken när Nacka bygger stad

TORSDAG 14/9

Under torsdagen leder vi två Box Talks på Gather Festival. Se fullständigt program här.

Kl. 13:45 Box Talk i regi av White Arkitekter med Victoria Percovich: ‘Critical Urban Spaces’, ett lösningsorienterat samtal efter föreläsningar av Johan Karlsson (Better Shelter), Indy Johar samt Johanna Bratel och Karin Andersson (Dis/Order)

15:45 Box Talk i regi av White Arkitekter med Elise Grosse: ‘the Swedish Model’, från föreläsning till förändring, samtal efter dragningar av Maria Rankka (Stockholms Handelskammare), Anna Hult (CITIES) och Roger Mogert (stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm)
Målet med Gather är att skapa gränsöverskridande möten där vi kan göra verklig skillnad – tillsammans. Uppblandat med en stor dos inspiration, kultur och musik.
Hoppas att vi ses!

Publicerad: 12 september, 2017

Läs hela