Nya studentbostäder i attraktiv kunskapsmiljö på Campus Umeå

White i Umeå har på uppdrag av Akademiska Hus tagit fram ett förslag till 200 nya studentlägenheter vid Campus Umeå. Förslaget är ett led i visionen att stärka Campus Umeå som en attraktiv, levande och trygg kunskapsmiljö.

Området, som ligger mellan Campus Arena och Lilljansberget, ska präglas av hållbarhet och gå i linje med universitetsområdets övergripande gröna karaktär. Enligt förslaget från White ska området utvecklas med låg exploateringsgrad och skogen bibehållas i så stor mån som möjligt. Tack vare närheten till campus och service kan antalet parkeringsplatser hållas ner till ett minimum, vilket tillsammans med den låga exploateringsgraden är positivt för omhändertagandet av dagvatten. En ny detaljplan kommer nu att tas fram och lämnas in till Umeå kommun.

Campus Umeå (1920x1200)