Nya Nationalmuseum inreds av White

White har fått uppdraget att inreda Nationalmuseum som under de närmsta åren ska renoveras och byggas om för att anpassas till framtidens museiverksamhet.

Uppdraget innefattar publika utrymmen så som entréyta, restaurang, ateljéer och utställningssalar. De publika ytorna kommer i samband med ombyggnaden att öka avsevärt med cirka 2 300 kvadratmeter.

Nationalmuseum stängde i februari 2013 för den kommande renoveringen som beräknas pågå i cirka 2,5 år. Statens fastighetsverk arbetar tillsammans med Wingårdh Arkitekter och Wikerstål Arkitekter för projektering och detaljplanering av ombyggnaden som ska göra museets publika ytor större, ljusare och tillgängligheten bättre. Läs mer om Nya Nationalmuseum.

För mer information:
Märta Friman, inredningsarkitekt, tel 08-4022573