Nya Löjan sätter Piteås stadsliv i fokus

Vårt förslag Piteå parkerar och ler har utsetts till det vinnande bidraget i tävlingen om ett nytt parkeringshus i centrala Piteå. Det nuvarande parkeringsdäcket kommer att ersättas av ett ljust, luftigt och funktionellt parkeringshus helt i trä, och ett bostadshus med kultur- och ungdomshus i bottenplanet.

Nya Löjan blir ett parkeringshus i tre våningar ovan jord med ett mindre torg på toppen som ger utsikt, kvällssol och utrymme för olika aktiviteter. En exteriör trappavsats leder ner till ett angränsande torgområde. Trappan utgör en naturlig läktare, och den bildar tillsammans med torget en mötesplats som passar för olika evenemang.

Juryn och uppdragsgivaren Piteå kommun anser bland annat att förslaget har ett övergripande gestaltningsgrepp och en fördjupad analys av sammanhanget där helheten och möjligheterna till stadsliv och utveckling av centrum satts i fokus.

Bearbetning av tävlingsförslaget görs i samarbete mellan White och Henning Larsen. White är generalkonsult för färdigprojektering av pakeringshuset och har i uppdrag att ta fram förslag på utformningen av marken i omgivande kvarter. Vi ska även ta fram två detaljplaner för projektet. Inflyttning är planerad till september 2014.

Löjan, Piteå (1920x1200)