Nya konceptbostäder för unga

Hur ska Sverige få fler bostäder för unga? Det var frågan som diskuterades när White fick i uppdrag av PEAB att ta fram förslag på ett flexibelt koncept med fyra lägenhetsstorlekar som matchar ungas behov och önskemål.

Konceptet kan användas för att bygga stad och kan förtäta med goda bostäder i små format. Ytor omfördelas, från badrum och kök till gemensamma utrymmen. Hållbarhet, långsiktighet och kvalitet för de boende är hörnstenar. Lägre boendekostnad och fler bostäder blir resultatet. Scenarier i Uppsala, Stockholm och Västerås belyser spännvidden för konceptet. Illustration: konceptboende för unga på uppdrag PEAB.

Koncept ungdomsboende (460x377)