Nya Kiruna tar form

För ett år sedan utsågs White till vinnare i den historiska arkitekttävlingen om att skapa det framtida Kiruna. Utmaningen att designa en helt ny stad lockade arkitekter från hela världen.

Det officiella startskottet för Whites arbete med stadsomvandlingen var den högtidliga ceremoni som hölls 4 mars 2013 i Kiruna stadshus. Juryn presenterade det vinnande tävlingsteamet från White och dess norska samarbetspartner Ghilardi+Hellsten Arkitekter som fanns på plats med sitt förslag Kiruna 4-ever.

Några veckor senare, den 26 mars 2013, klubbade kommunfullmäktige med bred majoritet igenom det vinnande förslaget Kiruna 4-ever, och det konkreta arbetet med en ny stadskärna kunde börja. Det senaste året har White arbetat med att fram utvecklingsplanen för den första och andra etappen, som bland annat innefattar torget och stadshuset.

Dialogen med Kirunaborna är en grundbult i arbetet. Ett viktigt önskemål från de boende är att få en tät och blandad stad med riktiga mötesplatser, istället för den utspridda kärna som finns idag. Det innebär mer bebyggelse kring Malmgatan som blir stadsgata. Många vill också ha närhet till naturen. Det ska vara lätt att ta sig ut, och ett naturstråk ska aldrig vara mer än tre kvarter bort.

Projektet engagerar också människor i övriga Sverige och internationellt. Under det här året kommer projektgruppen att lyfta hållbarhetsfrågan på olika sätt. Staden ska utvecklas i högt tempo och i ett extremt klimat, vilket ger en unik möjlighet att tänka helt nytt och skapa en klimatneutral stad.

Nordbygg Sustainable Days i Stockholm den 1-4 april 2014 presenterar Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt för nya Kiruna, utvecklingsplanen som då visas offentligt utanför Kiruna för första gången. Under våren deltar White med en utställning av Kirunaprojektet ut på Arkitekturbiennalen i Rotterdam (IABR) på temat Urban by Nature. Kiruna kommer även att ställas ut på Venedigbiennalens arkitekturutställning som i år kureras av Rem Kolhaas.

Ny stadskärna, Kiruna (1681x1200)