Nya gymnasiet blev hela kommunens bultande hjärta

Av alla elever som nu startar höstterminen är några mer avundsvärda än andra. De får nämligen börja på ett helt nybyggt gymnasium, som de själva varit med om att utforma. Resultatet har blivit något mycket större och viktigare än bara en skola. För Upplands Väsby innebär det att kommunen får ett helt nytt hjärta.

Av alla elever som nu startar höstterminen är några mer avundsvärda än andra. De får nämligen börja på ett helt nybyggt gymnasium, som de själva varit med om att utforma. Resultatet har blivit något mycket större och viktigare än bara en skola. För Upplands Väsby innebär det att kommunen får ett helt nytt hjärta.

Messingen, Väsby nya gymnasium

När gamla Vilunda gymnasium skulle renoveras upptäcktes stora byggtekniska skador. White fick i uppdrag att utreda ett nybyggnadsalternativ, och övertygade kommunens politiker om fördelarna med att bygga nytt och hållbart. Uppdraget utvidgades till att omfatta planeringen av hela kvarteret Messingen. Plötsligt handlade det om mycket mer än ett gymnasium. Det närmade sig ett kulturhus i funktion.

Arkitekterna från White har gått grundligt tillväga. Samtidigt som man fokuserade på hållbarhetsfrågor ställdes frågan om vad som gör en skola attraktiv? En studie genomfördes, där elever och personal från flera skolor intervjuades kring hur den byggda miljön ska bidra till attraktionskraften.

Messingen, Väsby nya gymnasium

– Vi gjorde en rejäl hemläxa, säger Klara Frosterud och Hans Forsmark, ansvariga arkitekter på White för Messingenhuset. Till skillnad från konventionella skolbyggen har vi försökt tänka multifunktionellt i alla lägen, för att skapa en verklig mötesplats där skolans många verksamheter kan samspela med samhällets behov.

Efter studieresor, workshops och strategiska diskussioner framträdde en bild där gymnasieskolan tog formen och rollen av ett kulturellt nav i Upplands Väsby, en mötesplats som rymmer skolor, bibliotek, bio, idrottslokaler, musikskola, teater, restaurang, café och lokaler för politik och konferens.

Det efterfrågades också varierande miljöer som ger möjlighet till olika lärstilar. Lösningen blev ”teamlokaler”, där både lärare och elever har sina arbetsplatser. Restaurangen används av skolorna på dagtid men är också förberedd för att kunna rymma kommunfullmäktiges möten.

Messingen, Väsby nya gymnasium

Skolans nya läge innebär att byggnaden blir startpunkten för omvandlingen av ett tidigare industriområde. White fick i uppdrag att ta fram detaljplan för hela kvarteret Messingen och även att rita ett av de föreslagna bostadskvarteren samt att göra utformningen av den yttre miljön.

Upplands Väsby vill gå från förort till den moderna småstaden. Den nya gymnasieskolan är ett kulturellt nav och en profilbyggnad som signalerar den framtidsvisionen.