Nya bostäder på Repisvaara i Gällivare

På uppdrag av LKAB skapar White 350 nya bostäder i ett attraktivt läge på fjällsidan i Norra Repisvaara.

Bostäderna ska ersätta de fastigheter som påverkas i samhällsomvandlingen av Malmberget. För att gruvdriften ska kunna fortsätta måste bostäder flyttas och nya tillkomma.

Gällivare kommuns vision är att skapa en arktisk småstad i världsklass, där LKAB har målet att erbjuda en spännande modern arkitektur med funktionella, bra och prisvärda bostäder i en tilltalande miljö.

Repisvaara, Gällivare (1920x1200)

Mats Egelius, arkitekt på White, har uppdraget att gestalta området och de 350 bostäder som ingår i Gällivare kommuns plan som är ute på samråd. Platsen för det nya bostadsområdet ligger på fjället Repisvaaras norrsluttning, en dryg kilometer söder om Gällivare centrum och på vägen upp mot Dundrets skidanläggning.

De nya bostäderna fördelas på i huvudsak fyra områden, varav White i första skedet ansvarar för utformningen av Repisbacken med cirka 200 bostäder som förvaltas av LKAB Fastigheter och upplåts med hyresrätt. Målet är att skapa en småskalig bebyggelse med varierande storlekar och hustyper. Husen placeras på terrasser som samspelar med platsens topografi, vilket anknyter till kulturmiljön i Malmberget. Samtidigt ger terrasslösningen ett stadsmässigt gaturum, och för de boende mer solinfall och bättre utblickar.

Repisvaara, Gällivare (1920x1200)

”Villakaraktär” är ett nyckelord i beställningen till White. De nya bostäderna är naturnära med grönstråk mellan husgrupperna, där människorna bor med en bygata på ena sidan och naturen på den andra.

Detta är första etappen av flytten av Malmberget från nuvarande läge norr om Gällivare centrum till ett nytt läge vid Dundrets fot. Förutom stadsbyggande, bostads- och landskapsarkitektur är White delaktiga i det formella planarbetet. Byggstart planeras till hösten 2013.

Repisvaara, Gällivare (1920x1200)