Ny handbok ska ge bättre gröna tak

En ny bok om växtbäddar och vegetation på gröna tak har tagits fram i ett FoU-projekt inom Vinnova i samarbete med White. Handboken möter de behov som finns kring riktlinjer för att göra kvalitativa gröna tak.

Svenska städer byggs allt tätare på bekostnad av tätorternas grönområden. När dessa exploateras försvinner också de mångsidiga funktioner som grönskan har i städerna.

Därför släpps nu en bok som ska bidra till fler kvalitativa gröna tak. Grönatakhandboken har tagits fram i ett FoU-projekt inom Vinnova i samarbete med White.

– På de gröna taken vill vi i bästa mån rekonstruera naturliga processer så att man får största möjliga utväxling med naturen. Med boken vill vi öka förståelsen och ge råd och tips för att skapa gröna tak utifrån önskad målbild och funktion, som ger långa hållbara lösningar av hög kvalitet, säger Tove Jägerhök, landskapsarkitekt på White och en av skribenterna till handboken.

Tove_MG_4229

Boken tar upp följande fem faktorer som gröna tak kan bidra till:
* Motverka stigande stadstemperatur
* Reducera buller och luftföroreningar
* Bidra till biologisk mångfald
* Reducerar volym och hastighet på avrinnande vatten
* Bidrar till rekreation och hälsa

– Allra bästa rådet för att jobba framgångsrikt är att låta ekosystemtjänsterna och de gröna taken vara en förutsättning i arkitekturen. Allt för att maxa nyttan både socialt och ekologisk, säger Tove.

Boken finns att beställa via: http://greenroof.se/

gronatak