Ny hållbar stadsdel i Montreal

Hammarby Sjöstad är en av förebilderna när Montreal planerar en ny stadsdel som bygger på principen om hållbar utveckling. Som ett led i arbetet har staden bjudit in lokala och internationella experter, däribland White, som ska bidra till att formulera en vision för det urbana livet under de närmsta decennierna.

Nyligen arrangerade staden Montreal en workshop med ett antal internationella arkitekter, däribland Marie-France Stendahl från White. Hon medverkade även i en expertpanel, som bland annat intervjuades av Journal Montréal och Journal Metro. Experterna förespråkar att den nya stadsdelen ska göra det möjligt att leva utan bil, och att en stark infrastruktur behövs för kollektiva färdmedel. De betonar också vikten av att invånarnas hälsa prioriteras i utvecklingen av området.

Tidigare i år beslutade provinsen Quebec att omvandla det tidigare evenemangsområdet Hippodrome till en stadsdel med 8000 bostäder. Platsen som är på 43,5 hektar ska utvecklas till ett område där miljö och hållbarhet, innovativ urban design och medborgarinflytande är ledstjärnor. Planeringen av den nya stadsdelen kommer att pågå fram till 2017. Läs mer om Hippodrome Project.