Ny energi åt Högdalen – fortsatt uppdrag för White

White har vunnit uppdraget att fortsätta utveckla området Branddörren 2 i Stockholmsförorten Högdalen.

KF Fastigheter och Veidekke Bostad har i det gemensamma bolaget Branddörren 2 i Stockholm förvärvat fastigheten Branddörren 2 av Fastighetskontoret. Den befintliga fastigheten skall rivas och Högdalens Centrum förtätas med minst 300 bostäder och eventuellt butiker. Vi bjöds in till ett parallellt uppdrag med Strategisk arkitektur, Kjellander Sjöberg och Bau.

Whites förslag bedöms ha den största potentialen att utveckla projektområdet Branddörren 2 på ett optimalt sätt. Uppdraget är en del i den förstudie som pågår inför detaljplanearbetet. Avsikten har varit att bredda det initiala idé- och visionsarbetet och att hitta ett arkitektkontor vars förslag har den största potentialen att uppnå ägarnas och stadens målsättning med projektet.

Högdalen byggdes upp under 1950-talet utifrån idéer om grannskapsplanering. Bebyggelsen är en blandning av låghus och punkthus.

Branddörren, Högdalen