Ny bok om arkitekturens betydelse för rehabilitering inom rättspsykiatrin

Boken ”Rättspsykiatri med mänskligt ansikte” presenteras för första gången under Svenska Psykiatrikongressen den 16 mars.
– Ambitionen är att öka förståelsen för arkitekturens betydelse bland beställare och planerare, men att också lyfta frågan om hur dialog och samverkan mellan verksamhet och arkitekt kan bidra till verksamhetens utveckling, säger Stefan Lundin, gestaltningsansvarig för Rågårdens rättspsykiatriska sjukhus utanför Göteborg.

”Rättspsykiatri med mänskligt ansikte” berättar om tillkomsten av Rågården, om varför sjukhuset hamnade där det hamnade och om tankarna bakom utformningen. Den kretsar kring tre huvudfrågor. Dels rehabiliteringsoptimismen, det sociala engagemanget och tron att människor och samhälle går att förändra i en positiv riktning med klokt och tålmodigt arbete. Dels tron på den fysiska miljöns betydelse för en sådan rehabilitering; arkitekturen, och alldeles särskilt vårdarkitekturen, som ”social konst”.

Rågården
”Rättspsykiatri med mänskligt ansikte” är en berättelse om tillkomsten av Rågårdens rättspsykiatriska sjukhus. Vikten av samverkan mellan flera olika parter är ett av bokens huvudmotiv, liksom den gemensamma synen på en ”rehabiliteringsoptimism”.

Stefan Lundin, arkitekt på White och industridoktorand inom vårdens arkitektur vid Chalmers, är tillsammans med Claes Caldenby, tidigare medarbetare på White och numera professor emeritus vid Chalmers arkitektur, redaktör för boken.

– Det stora engagemanget hos personal och ansvariga för verksamheten har varit en väldigt viktig del av projektet. Trots att ett tätt samarbete mellan beställare och arkitekt redan tidigt i processen kräver både tid och resurser, så har man ansett att det är värdefullt för verksamhet och patienter – det tycker jag säger något positivt om vårt samhälle och utvecklingen inom rättspsykiatrin, säger Stefan Lundin.

Rågårdens rättspsykiatriska sjukhus
Stefan Lundin menar att förnuftstron nedvärderar de estetiska känslornas betydelse medan nyare hjärnforskning visar att våra känslomässiga upplevelser har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande.

Stefan arbetar i huvudsak med olika vårdprojekt men med specialisering inom psykiatri och rättspsykiatri. Hans forskning rör frågeställningen om det finns någon ”läkande arkitektur”, det vill säga om den fysiska miljön kan påverka hälsa, återhämtning och välbefinnande hos patienter och anhöriga men också hos personal.

”Rättspsykiatri med mänskligt ansikte” är något av en uppföljning eller fortsättning på boken ”Arkitektur som medicin – arkitekturens betydelse för behandlingsresultatet inom psykiatrin”, som togs fram efter att White, med Stefan Lundin som ansvarig arkitekt, ritat den nya vårdbyggnaden för akutpsykiatri vid Östra sjukhuset 2006. Projektet uppmärksammades bland annat då omfattningen av tvångsåtgärderna gentemot patienterna drastiskt minskade och upplevelsen av hot och våld minskade hos personalen. Boken har också översatts till engelska och väckt internationellt intresse.

Beställ boken hos ARQ

Bok Rågårdens rättspsykiatriska sjukhus