Nu kan alla göra en pop up-park och påverka stadens bortglömda ytor

Igår lanserades en handbok om medborgardriven stadsutveckling i Stockholms stad. Bakom projektet står White och Fastighetsägarna Stockholm.

– Vi vill demokratisera bortglömda ytor i staden genom att skapa tillfälliga arenor för möten och aktiviteter, utan kostnad och öppna för alla. Vi hoppas att den här handboken uppmuntrar fler att vara med och utforma vårt gemensamma stadsrum, säger Ulla Bergström, kontorschef på White i Stockholm.

Handboken lanserades under gårdagen samtidigt som trafiknämnden fattade flera beslut som gör det lättare att genomföra den här typen av medborgardrivna aktiviteter. Bland annat behandlade nämnden nya upplåtelsetaxor som gäller från 1 juli 2016, samt mer flexibla sätt att hyra stadens offentliga mark. Mindre okommersiella evenemang som tidigare betalade avgift får nu nolltaxa för att öka kulturutbudet i staden. Det ska även bli enklare att uppföra tillfälliga parker på parkeringsplatser.

– Förra året när vi genomförde pop up-parken Pallis märkte vi att stadens visioner om att uppmuntra sådana initiativ inte stämde med regelverket. Det var en stor utmaning att förstå hur ansöknings- och tillståndsprocessen ens såg ut. Nu känns det fantastiskt roligt att regelverk och processer ändras så att vi tillsammans kan bidra till den stad vi vill ha, säger Kristina Philipson, arkitekt på White.

Handbok i medborgardriven stadsutveckling finns som en nedladdningsbar pdf på Fastighetsägarna Stockholms hemsida.

Pallis 2015
Pallis 2015. Foto: Thomas Zaar.
Pallis 2015
Kristina Philipson, Erik Kiltorp och Sofi Nilsson bygger Pallis 2015. Foto: Thomas Zaar.