Nu har hela public service flyttat hem

Hela UR, Sveriges Utbildningsradio, har nu flyttat från city till Gärdet. Därmed är hela public service-sektorn samlad på samma ställe – med helt nya möjligheter till samarbete och smart resursutnyttjande. White valdes ut bland fyra konkurrenter om uppdraget.

Hela UR, Sveriges Utbildningsradio, har nu flyttat från city till Gärdet. Därmed är hela public service-sektorn samlad på samma ställe – med helt nya möjligheter till samarbete och smart resursutnyttjande. White valdes ut bland fyra konkurrenter om uppdraget.

UR, Stockholm

– Vi har strävat efter en byggnad med samma tydliga och öppna attityd som UR i sig själv, säger Linda Thiel, arkitekt på White som tillsammans med Åsa Esseen Wiking och Märta Friman ligger bakom huset och inredningen.

UR har under årtionden suttit på Tulegatan i centrala Stockholm, i ett hus som blivit alltmer otidsenligt som kreativ redaktionell miljö. Under det senaste året har de 240 medarbetarna fått uthärda arbetet med påbyggnaden av det befintliga Nyhetshuset som växer med en våning. I samband med bygget av den nya våningen har de befintliga våningarna renoverats och byggts om. Nu är sista spiken slagen, vilket firas med invigningsfest tisdag 4 oktober.

UR, Stockholm

– Äntligen är hela företaget på plats i nya Kunskapshuset. Här ska UR vara med och skapa utbildning i världsklass, säger Erik Fichtelius, vd på UR.

Whites gestaltning och inredning av de nya lokalerna är resultatet av ett samspel med referensgruppen från UR och Sveriges Radios Fastighetsförvaltning som ansvarat för att uppföra byggnaden. I processen har även Thomas Nathorst-Böös på Workspace medverkat med utvecklingen av nya arbetssätt, där den öppna kontorsytan erbjuder nya möjligheter och utmaningar.

UR, Stockholm

– Man kan säga att UR:s upplysande verksamhet har fått en arkitektonisk tolkning, säger Linda Thiel. Vår tolkning av redaktionens uppdrag har lett till en enkelhet i material och gestaltning.

Nya UR innebär ett tillskott i Radiohusparken, ett modernt hus som anknyter och förhåller sig till de äldre byggnaderna. Fastigheten är utförd med en öppen, synlig fackverkskonstruktion. Yttertaket är klätt med sinuskorrugerad plåt och fasaden är i oljad plywood och glas i rytmisk upprepning.

Foto: Måns Berg