Nominering Årets Stockholmsbyggnad

Paviljongen intill Globen i Stockholm blev nyligen nominerad i tävlingen årets Stockholmsbyggnad.

Paviljongen ligger på Arenatorget invid Ericsson Globe och inhyser idag Stockholmsarenans informationscenter och historien om Globenområdets utveckling.

Byggnaden har en bärande fasadkonstruktion helt i trä och ett klimatskal av kanalplast. Dagtid framstår byggnaden exteriört som en tät volym. Kvällstid skapar byggnadens fackverkskonstruktion ett skuggspel på klimatskalet och genom fasadens transparens syns människor i rörelse. Oavsett tid på dygnet känns Paviljongens interiör spännande, där konstruktionen och inredning skapar en dynamisk och lekfull miljö.

Om du vill besöka paviljongen finns mer info och öppettider på www.stockholmsarenan.se