Noche Zero – internationell kraftsamling för hållbar belysning i framtidens städer

Hur kan vi minska ljusföroreningarna och skapa en hållbar belysning i våra städer? Det var temat för Noche Zero som ägde rum i Atacamaöknen i Chile den 16-17 oktober.

Kajsa Sperling och Andreas Milsta, ljusdesigners på White, deltog på konferensen som för första gången samlade världens ledande ljusdesigners, astronomer, biologer samt företrädare för regeringar och organisationer.

Atacamaöknen är den torraste platsen på jorden och den klara himlen lockar varje år ett stort antal forskare och besökare. Initiativtagare till Noche Zero är den chilenska ljusdesignern Paulina Villalobos som vill öka medvetenheten om natthimlens betydelse för livet i våra städer.

Noche Zero, San Pedro de Atacama (1920x1200)

– Under de senaste 50 åren har majoriteten av jordens befolkning tappat kontakten med stjärnhimlen. Få människor kan se Vintergatan idag, och många får aldrig uppleva hur stjärnorna lyser upp ett helt landskap, säger Kajsa Sperling.

Skandinavien ses ofta som en förebild när det gäller ljusnivåerna i städerna enligt Kajsa Sperling, men hon menar att vi ändå bör vara vaksamma på utvecklingen.

– Även i de nordiska länderna ökar belysningen och ljusskyltarna blir större, mer ljusstarka och fler. Hittills har de nya energieffektiva ljuskällorna snarare använts för att öka ljusnivåerna i städerna än att bidra till en minskad energiförbrukning. Vi glömmer lätt att natthimlen är en tillgång i arbetet med att skapa behagliga och trygga stadsmiljöer.

Noche Zero, San Pedro de Atacama (1920x1200)

En av huvudtalarna på Noche Zero var George C. Brainard, professor i neurologi, som presenterade den senaste forskningen kring hur ljuset påverkar vår hälsa.

– När vi exponeras för stora mängder elljus så har det en negativ inverkan på nivån av melatonin i kroppen. Särskilt är det LED-ljuskällorna som påverkar den tredje receptorn i ögat, vilken styr vår hormonbalans. Det betyder att risken för sjukdomar ökar i överbelysta städer, säger Kajsa Sperling.

På Noche Zero visades bilder från NASA över platser där belysningen är lika stark dygnet runt, oavsett om det är natt eller dag. Enligt Andreas Milsta är det viktigt att använda nya belysningsprinciper och modern teknik för att jämna ut ljusnivåerna i våra städer:

Earth at night: NASA (1920x1200)

– Det handlar om styrning av ljuset snarare än fokus på ljuskällorna. Genom att dimra och använda rätt typ av ljus på rätt platser kan vi minska energiförbrukningen och dämpa det visuella buller som bländar och försämrar mörkerseendet, säger Andreas Milsta.

Konferensens sista dag undertecknade deltagarna The Atacama Manifesto, där man enades om att göra Noche Zero till plattform för ett vidare samarbete. Bland annat ska ett nätforum byggas upp för att samla erfarenheter, öka kunskapen och visa goda exempel på hur ljusdesigners och andra aktörer arbetar med hållbar belysning. Med Noche Zero vill man också initiera ett nytänkande inom området.

– Vi ljusdesigners har en viktig roll i det här arbetet. Det handlar inte om att släcka ner, utan att använda belysning på ett ansvarsfullt sätt. Genom att inkludera nattperspektivet och satsa på forskning och utveckling bidrar vi till en hållbar framtid för våra städer, avslutar Kajsa Sperling.

Noche Zero, San Pedro de Atacama (917x1200)

Noche Zero, San Pedro de Atacama (1920x1200)

Noche Zero, San Pedro de Atacama (1920x1200)
Kajsa Sperling och Andreas Milsta signerar manifestet vid saltsjöns strand i Atacama. Alla foton är tagna av Andreas Milsta och Kajsa Sperling med undantag för satellitbilden över jorden som kommer från NASA/Goddard Space Flight Center.

Mer om ljusdesign och hållbar belysning:
Noche Zero – Our time to embrace darkness

”Mera mörker ger ökad trygghet” – debattartikel av Kajsa Sperling
Ljusnivåer, hälsa och trygghet i städer – Kajsa Sperling TEDxGöteborg