Nedlagt fabriksområde blir ny stadsdel i Limhamn

Idag tas första spadtaget i den nya stadsdelen som växer fram efter den nedlagda cementfabriken i Limhamn. Snart kommer även de silor som tidigare rymt cement att byggas om till bostäder med utsikt över Öresund.

White har tillsammans med Malmö Stad tagit fram gestaltningsprogram, planprogram och två detaljplaner samt ritat två bostadskvarter i ett radhusområde för NCC med inflyttning från hösten 2015 och ett flerbostadshuskvarter för NCC och MKB med 128 hyresrätter som förväntas stå klart årsskiftet 2017/2018.

Förvandlingen av det forna cementfabriksområdet i Limhamn har pågått i över 10 år och går nu in i ett nytt spännande skede, när detaljplanen för den andra etappen av Limhamns Läge antas i Stadsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Utbyggnaden sker på platsen där Skånska Cementaktiebolaget började tillverka och skeppa ut cement i världen redan under sent 1800-tal. I och med den nya utbyggnaden av Limhamns Läge, blir platsen för första gången tillgänglig för allmänheten. Rekreationsstråken längs Malmös kuststräcka, från Västra Hamnen via Ribersborg till Sibbarp kan bindas samman.

Hamnens utlastningssilor, som länge fungerat som landmärken längs Malmös kust, får nytt liv när de byggs om till unika bostäder med fantastisk utsikt över Skåne och Öresund. Hela Limhamns läge ger ett tillskott på över nya 1200 bostäder, till största delen i flerbostadshus. Området kommer även ha förskolor, skola och butikslokaler och service.

Med sitt strategiska läge mitt i ett större utvecklingsområde längs Limhamns hamnområden och med sina generösa allmänna platser, kajstråk, torg och parker kommer Limhamns Läge bli ett naturligt centrum vid vattnet som med sin gatu- och byggnadsstruktur blir länken mellan gamla Limhamn och havet.

Limhamns läge, Malmö (1920x1200)