Naturum Kosterhavet nominerat till Helge Zimdalspriset

Porten till landets första marina nationalpark naturum Kosterhavet, ritad av Mattias Lind och Ulla Antonsson, har nominerats till till Helge Zimdalspriset 2013.

Priset delas ut vartannat år av Sveriges Arkitekter Västra Götaland och i år kommer priset att delas ut till ett byggnadsverk som uppförts under 2011 och 2012. Den 12 november tillkännages vem som får priset. Priset är uppkallat efter Chalmersprofessorn Helge Zimdal, arkitekten bakom bland annat Arkitekthuset på Chalmers, Guldhedskyrkan och Porthällaskolan. Läs mer.

naturum Kosterhavet (1920x1200)