NærHeden i Köpenhamn – White i fortsatt uppdrag att utveckla ny hållbar stadsdel

White är utvalda att gå vidare med arbetet att utveckla området Hedenhusene Station i Köpenhamn till en helt ny stadsdel som ska bli förebild för framtidens hållbara städer.

Stadsutvecklingsprojektet NærHeden har initierats av stiftelsen Realdania och Høje Taastru kommun med målet att ta fram en utvecklingsplan för en ny stationsnära stadsdel i Hedenhusene. Här ska staden, naturen och landskapet planeras som en helhet med plats för 4.200 bostäder och 10.000 invånare.

Av de elva arkitektkontor som bjöds in till uppdraget har nu tre team valts ut för att arbeta vidare med sina förslag. Förslaget från White är framtaget av kontoren i Öresund med dess samlade kompetens inom stadsbyggnad, arkitektur, landskap och social hållbarhet i samarbete med ett antal företag och experter med spetskunnande inom bland annat ekonomi, teknik och kultur.

– Vårt förslag NærHeden – The Smartening City handlar om att övervinna konventioner om vad livet i förorten är och visa på hur framtiden kan gestaltas i innovativa perspektiv säger Niels de Bruin, landskapsarkitekt på White i Malmö.

– Vilken karaktär kommer livet i NærHeden att ha om femtio år? Svaret på den frågan vägleder vårt fortsatta arbete med stadsbyggnadsvisionen där viktiga komponenter är att designa hållbara system som samspelar med naturen, skapa nya boendeformer och redan i ett tidigt involvera de boende i processen, avslutar Niels de Bruin.

Teamet består av White, Niras, Transsolar och Stocholm Resilience Centre, MIC Mobility in Chain, Evidens, N55 samt Leif Edvinsson, Klaus Sieger, Ted Lindquist och Jan Servi. Idéarbetet för de tre utvalda teamen inleds den 16 januari nästa år med ett dialogmöte som leds av framtidsforskaren Liselotte Lyngsø. Läs mer om NærHeden.

NærHeden - Hedehusene station (1600x1200)

NærHeden - Hedehusene  (2113x1200)

Foton: www.naerheden.dk.