Mot hållbara utvecklingsmål: White på FN-konferensen Habitat III

White deltar på Habitat III – den tredje FN-konferensen om bostäder och hållbar stadsutveckling,som i år äger rum i Quito, Ecuador. White har tidigare varit en del av World Urban Forum, och FN-konferensen är ytterligare ett steg i ett långsiktigt engagemang för global utveckling.

”Vi tror att detta är ett viktigt forum för ett meningsfullt utbyte av idéer och kunskap. White har en gedigen erfarenhet när det gäller social hållbarhet och integration, och vi ser fram emot att förstå och lära oss hur andra länder hanterar de här frågorna”, säger Viktoria Walldin, socialantropolog på White.

Projekt: Från Södertörn till världen
”Södertörnsanalysen” kommer att profileras i utställningsrummet på Habitat III. Projektet samlar kommuner, akademin och den privata sektorn med målet att hitta innovativa lösningar för att skapa attraktiva städer. White är en partner i projektet som fokuserar på Södertörn men kan appliceras på andra städer.

”Projektet anses vara innovativt på olika sätt, till exempel på hur det presenterar information om städer på ett informativt, kreativt och tillgängligt sätt. Habitat III är en viktig arena där vi kan inspirera andra samtidigt som vi tar del av det globala samtalet om hållbar stadsutveckling”, säger Johan Dahlberg, hållbarhetsexpert på White.

Panel: Vetenskap ska vägleda beslutsfattare
Ulrika Stenkula, arkitekt på White, deltar i en debatt på Habitat III den 18 oktober (13:00-14:30). Evenemanget arrangeras av den internationella forskningsplattformen ”Future Earth” som nu lanserar ett nytt initiativ, ‘Urban Knowledge Action Network’ där forskare, beslutsfattare och verksamma samlas och samproducerar den kunskap som behövs för hållbara städer. I panelen deltar även bland andra Peter Eriksson, Sveriges bostadsminister och Maria Del Pilar Cornejo, f.d. minister för riskhantering i Ecuador,

”Som en forskningsbaserad praktik har White möjlighet och ansvar att bidra med kunskap så att beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut för en bättre värld. Inom vårt yrke är det viktigt att vi låter forskningen vägleda vår design”, säger Ulrika Stenkula.

Om Habitat III
Habitat III är en global konferens som kallar olika urbana specialister från regeringar, lokala myndigheter, det civila samhället, den privata sektorn och akademiska institutioner som granskar stads- och bostadspolitik som påverkar framtidens städer. Målet med konferensen är att skapa och genomföra en ”New Urban Agenda” med konkreta åtgärder för att uppfylla de nya målen för hållbar utveckling.