Monica von Schmalensee ny ledamot av akademin för ingenjörsvetenskapskonst (IVA)

VD för White har blivit invald inom avdelningen Samhällsbyggnad. Monicas väljs in i kraft av erfarenheten av att leda och strategiskt utveckla stora kunskapsorganisationer som i sin tur har stor betydelse för att hålbart byggande ska få genomslag i samhället.

Monica_vonSchmalensee_7478

– Det är hedrande att få ingå i en så kunskapstung och inflytelserik akademi som IVA. Det är en samhällsinstitution i mina ögon. Jag ser såklart fram emot att få bidra med mitt perspektiv om arkitektur och hållbar stadsutveckling, men ännu mer att få ta del av alla andra ledamöters breda spektra av erfarenheter inom till exempel digitalisering och forskning.

IVA är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi och bildades 1919. Då  bestod akademien av sju avdelningar, varav en av dessa var avdelningen för Samhällsbyggnad. Senare har fler avdelningar tillkommit för att täcka in nya samhällsföreteelser.