Monica von Schmalensee invald i Formas forskarråd

Formas forskarråd har utsett Monica von Schmalensee, arkitekt och vd på White, till ny ordinarie ledamot för perioden 2013-2015. Martin Storm från Boverket blir personlig ersättare för Monica von Schmalensee.

Formas har i uppdrag från regeringen att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Varje år fördelar Formas omkring 900 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Forskarrådet består av tretton ledamöter och är det högsta beslutande organet. Läs vilka som ingår i Formas forskarråd 2013-2015.