Minimal energianvändning som designparameter

Ett av vår tids stora globala problem gäller de utsläpp som energianvändningen orsakar. Genom ett samarbete mellan Chalmers och KTH:s plattform Architecture in the Making, skapad med stöd från Formas, forskar Marja Lundgren i ämnet Minimal energianvändning som designparameter.

Marja Lundgren är arkitekt och miljöspecialist på White sedan 1999 med inriktning mot miljöanpassad teknik och systemlösningar. Kunskap om energieffektivitet är tätt kopplat till kunskap om byggnadsfysik är ett område arkitekter traditionellt har mindre kunnande i, menar Marja Lundgren.

– År 2020 ska normalproduktionen av byggnader vara nära nollenergibyggnader enligt ett nytt EU-direktiv. Det innebär en utmaning för dagens arkitekturutövning.

Syftet med Marja Lundgrens licentiatstudie är att undersöka och visa vilka möjligheter som ligger i mötet mellan byggnadsfysik och form och att utveckla ett förhållningssätt att arkitektoniskt hantera nära nollenergikrav.

– Ambitionen är att stärka arkitektens förutsättningar så att energieffektiv arkitektur kan tillföra upplevelsevärden istället för att begränsa dem, säger Marja Lundgren.

Marja Lundgrens erfarenhet från de 14 år hon har arbetat på White som bollplank och rådgivare om energi i olika tävlingar och projekt är att byggnadsfysikaliska principer behöver exemplifieras i form för att levandegöras.

Ett spår i arbetet blir att genom olika fallstudier tydliggöra angreppssätt och relationen mellan form och energi. Arbetet kommer att omfatta fallstudier från moderna projekt i nordiskt klimat som klarar våra krav på komfort och samtidigt använder minimalt med energi.

– Kunskap i gränslandet mellan arkitektur och byggnadsfysik behöver beskrivas utifrån arkitekturens förutsättningar, menar Marja Lundgren.

Ett annat spår som hon arbetar med just nu är att fokusera på kedjan EU direktiv-nationell lag-praxisutformning. Hur kommer EU direktivet för 2020 påverka svensk lagstiftning, vilka vägval finns och hur påverkar de i sin tur arkitekturutformningen?

White har idag flera medarbetare som parallellt med sin yrkesutövning är industridoktorander inom vård, hållbar stadsbyggnad och teknik och design i samarbete med Chalmers och KTH. Läs om våra övriga industridoktorander och deras forskning: Erik Linn: Blandad stad – redskap för genomförande och Stefan Lundin: En läkande arkitektur – hur ser den ut?

Älvsbacka Strand, Skellefteå (1920x1200)