Ljuskonst ger tryggare gångtunnlar i Göteborg

Konstverket i gångtunneln som mellan Vättleskolan och Rannebergsskolan, i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg, invigs på FN-dagen den 24 oktober. Trygg, vacker stads Light & Art-tunneln ”Pieces of Sky/ Pieces of Time” i Rannebergen med verk av Marie Dahlstrand är skapad i samverkan med White, Angereds stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

Tunnel_Rannebergen_front

Ett samarbete mellan ett team på White, bestående av Kajsa Sperling, Marcus Anderson, Elsa Hallström och Christina Vildinge, och konstnären Marie Dahlstrand har pågått under hösten för att göra tunneln och gångstråket till en ljusare och tryggare plats med hjälp av konst och ljus. Den konstnärliga gestaltningen består av handgjorda konstverk i keramik som kvällstid kompletteras med ljus som en integrerad del av kompositionen.

– I samarbetet med konstnären har vi skapat ljuskonst, där vandringen genom tunneln är som en rörelse mellan gryning och skymning. Verket växer fram på tunnelväggarna i mörkret och förvandlar platsen under kvällen, berättar Kajsa Sperling, ansvarig ljusarkitekt.

I anslutning till ingivningen har elever på Vättleskolan och Rannebergsskolan skapat ljuslyktor som tänds under invigningskvällen. Lärare, familjer och boende i området är inbjudna och uppmuntrats att medverka med egna lyktor.

Tunnel_Rannebergen_detalj

– Tunneln är en länk längs det stråk som förbinder skolorna och barnen har inspirerats av tunnelns ljuskonst på ett sätt som vi hoppas skapar vackra minnen och upplevelser i förhållande till platsen, säger Christina Vildinge, strategisk designer på White.

Arbetet med tunneln är en del av projektet Ljuskonst inom projektet ”Trygg, vacker stad”, en samverkansorganisation där Göteborgs park- och naturförvaltning, trafikkontor och stadsbyggnadskontor samarbetar i gemensamma projekt. Tunneln i Rannebergen är skapad i ett samarbete mellan detta projekt, Angered stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

Mer information om invigningen

Tunnel_Rannebergen_fron_2