Ljus invigning av Umeå Centralstation

Idag invigs Umeå centralstation med sina nya plattformar, plattformstak samt gång- och cykeltunnel. White har varit med genom hela projektet från tidiga utredningar till gestaltning och projektering. Gång- och cykeltunneln bildar en ny tillgänglighetsanpassad stadsdelsförbindelse mellan centrum och Haga.

Den upplysta väggen är framtagen tillsammans med en konstnär och bildar med sina 700 kvm och 170 meters längd, ett av Europas största glaskonstverk. Väggen har citat från Sara Lidman, och stor omsorg har lagts på att skapa en tillgänglig, ljus och trygg miljö.

Tunneln, som även binder samman de båda plattformarna vid stationen, är tio meter bred med en takhöjd på tre meter. Den förbereds så att ett nytt resecentrum, som planeras i framtiden för både buss- och tågtrafik, kan anslutas. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Umeå kommun.

Sedan förra året, då stationshuset öppnade efter ombyggnaden, finns två resecentrum i staden: Umeå Central och Umeå Östra. White står bakom det nya resecentrat Umeå Östra som ligger i direkt anslutning till sjukhus- och universitetsområdet.

Samtidigt med invigningen av Umeå Centralstation invigs också ljusfestivalen Umeå höstljus. Läs mer.

Umeå Centralstation (1920x1200)

Umeå Centralstation (1920x1200)