Lisa Wistrand stärker White ytterligare inom social hållbarhet

Lisa Wistrand är en av landets främsta experter på stadsutveckling med människan i centrum – och särskilt ur barnens perspektiv. Efter drygt sju år på stadsbyggnadskontoret i Göteborg har hon nu tagit steget över till White.

-Här jobbar jag med ett helikopterperspektiv genom hela kedjan från tidiga planeringsskeden till att arbeta med befintliga miljöer. Jag tror att jag kan skapa stor nytta för staden som helhet även nu, säger Lisa Wistrand.

Lisa Wistrand, 30, är utbildad kulturgeograf och visste tidigt att det var stadsutveckling hon ville jobba med. Hur staden organiserar sig, hur människor förhåller sig till en plats, hur vi rör oss genom våra miljöer – den sortens frågor har alltid fascinerat henne.

Som praktikant kom hon till stadsbyggnadskontoret i Göteborg och fick arbeta med lokala program för de olika stadsdelsnämnderna, programmen var en del av Göteborgs stads översiktsplan. Efter färdig magisterexamen var Lisa redan anställd på kontorets strategiska avdelning där hon jobbade med flera olika stadsbyggnadsstrategiska frågor t.ex. näringslivsutveckling.

-Det hänger ju ihop. Om företagen ska kunna locka den kompetens som behövs måste staden skapa och värna attraktiva och varierande livsmiljöer. Staden som helhet måste fungera för alla som bor och arbetar där.

Social hållbarhet är ett brett område som allt tydligare tar plats och hänger samman med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För Göteborgs Stad har Lisa bland annat lett arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensanalyser, ett analytiskt verktyg för att belysa stadens liv och aktiviteter i ett tidigt skede och genom hela processen när man planerar ett område. Lisa har presenterat modellen på en FN-konferens i Neapel, och den är numera känd som ”Göteborgsmodellen”.

White ligger långt framme inom social hållbarhet och var först ut med att anställa en socialantropolog, Viktoria Walldin, för att lyfta fram brukarperspektivet i planeringen och få flera aktörer att samverka. Genom rekryteringen av Lisa Wistrand stärker White ytterligare sin kompetens inom social hållbarhet.

– Jag är jätteglad över att Lisa börjat hos oss. Hon har ett väldigt högt anseende och förtroende i branschen. Med henne i laget kan vi skapa ännu bättre lösningar för framtiden, säger Johan Lundin, kontorschef på White i Göteborg.

Kontakt:
Lisa Wistrand, specialist social hållbarhet, 031-608769

Lisa Wistrand (278x450)

Ladda ner pressbild. Foto: Stefan Strömberg.