Ledning

FÖRETAGSLEDNING

VD
Monica von Schmalensee

Östgötagatan 100
Box 4700
116 92 Stockholm
Tfn: + 46 8 402 25 00

Vice VD
Utlandschef
Carl Bäckstrand
Tfn: +46 8 518 365 52

Vice VD
Kvalitetschef
Gisela Carlén
Tfn: + 46 31 60 87 12

Administrerende direktør White A/S
Frans Andersen
Tfn: +45 33 32 44 91

Ekonomichef
Fredrik Westlund
Tfn: + 46 31 60 87 39

Verksamhetsutvecklare
Jenny Siira
Tfn: + 46 8 402 26 96

HR-chef
Heléne Bengtsson
Tfn: + 46 31 60 86 01

Hållbarhetschef
Anna Graaf
Tfn: +46 31 60 86 28

Kontorschef Stockholm
Ulla Bergström

Tfn: + 46 8 402 26 68

Kontorschef Göteborg
Johan Lundin
Tfn: + 46 31 60 86 00

Kontorschef Malmö
Alexandra Hagen
Tfn: + 46 40 660 93 34

STYRELSE
Liselotte Hjorth, Ordförande
Linda Thiel
Maud Karlström
Martin Ehn-Hillberg
Krister Lindstedt
Maria Wetterstrand
Monica von Schmalensee
Magnus Thure Nilsson
Cristiana Caira
Elsa Törnros, Medarbetarrepresentant
Andreas Ohlsson, Medarbetarrepresentant
Lars-Magnus Ejdeholm, Medarbetarrepresentant, Suppleant
Jörgen Pell, Medarbetarrepresentant, Suppleant

ÖVRIGA KONTORSCHEFER

Kontorschef Halmstad
Jimmie Ahlgren
Tfn: + 46 35 15 24 15

Kontorschef Linköping
Barbara Vogt
Tfn: + 46 13 35 57 42

Kontorschef Umeå
Anna-Carin Dahlberg
Tfn: + 46 90 70 41 67

Kontorschef Uppsala
Martin Ehn Hillberg
Tfn: + 46 18 18 38 17

Kontorschef Örebro
Viktoria Buskqvist
Tfn: + 46 19 670 22 11
STÖD

Forskning- och utvecklingschef
Anna-Johanna Klasander
Tfn: +46 31 60 87 08

Digital Design och BIM-chef
Nina Borgström
Tfn: + 46 8 402 26 50

Marknadschef och tf Kommunikationschef
Jacob Sahlqvist
Tfn: + 46 31 60 86 00

Supportchef
Mattias Nilsson
Tfn: + 46 31 60 86 84

Teknik- och driftchef
Pål Annerström
Tfn: + 46 31 60 86 86