Läkande arkitektur förnyar psykiatrin i Lund

Idag invigs den nya Psykiatriska kliniken i Lund. White har på uppdrag av Wihlborgs skapat en modern psykiatribyggnad som samlar verksamheten i en välkomnande miljö där öppna, grönskande gårdar, ljusa gemensamma ytor och trygga enkelrum hjälper patienterna att tillfriskna.

En ny, centralt placerad huvudentré med vinterträdgård tar emot patienter, besökare och personal i ett samlande rum. Mottagningar och vårdavdelningar ligger nära varandra och i anslutning till de öppna gårdarna, vilket ger både patienter och personal en kontinuitet i behandlingen. Nya psykiatriska kliniken är en om- och tillbyggnad av Klas Anshelms Regionhus från 1968.

– Vi byggde vidare på de låga, smala längorna med stora grönskande gårdsrum och skapade en ny planlösning som ökar tillgången till dagsljus och utevistelse. Att kunna vistas i en fri, öppen atmosfär har stor betydelse för patienterna, säger Paula Block Philipsen, arkitekt på White.

Alla patientrum byggs som enkelrum med eget badrum och möjlighet att låsa inifrån. Inredningen är omsorgsfullt utformad för att ge en trygg, ombonad fristad med möjlighet till flera lägen för vila, samtal och kontemplation.

– Från det egna rummet rör man sig i takt med tillfrisknandet ut i den mindre gruppen och vidare mot avdelningens dagrum, aktivitetsrum och gårdar, säger arkitekten Paula Block Philipsen. Förutom att det skapar en lugnare miljö för patienten ger det också en god arbetsmiljö för personalen.

Konceptet med ljusa avdelningar och gröna rum där patienterna kan välja enskildhet eller gemenskap har framgångsrikt använts vid den nya vårdbyggnaden för akutpsykiatri på Östra sjukhuset i Göteborg och Psykiatrins Hus i Borås, båda utformade av White. Byggnaderna har belönats med flera prestigefyllda priser och en internationellt uppmärksammad forskningsstudie gjord vid Östra sjukhuset visar att aggressivitet och våld minskar med god vårdarkitektur.

Utöver den psykiatriska verksamheten rymmer byggnaden en restaurang som är öppen för allmänheten. Den stora hörsalen har renoverats och döpts om till Anshelmsalen. I anslutning till entrén ligger bibliotek, café, stilla rum, anhörigrum och lekrum. Här finns också förvaltningsrätt, forskning och undervisning.

Läs mer på hemsidan för Region Skåne: Dags för flytt till nytt psykiatrihus i Lund

Psykiatrisk klinik, Lund (1920x1200)

Foto: Peter Brinch